Nadzieja w gospodarce cyrkularnej

Rośnie rola wielkich centrów handlowych, które chcą propagować zachowania społecznie odpowiedzialne.

Troska o przyszłość kluczowym elementem strategii ESG

Coraz więcej podmiotów gospodarczych uwzględnia w swoich strategiach zrównoważony rozwój, a także monitoruje i definiuje na nowo swój wpływ na otoczenie. Jednym z nich jest NEPI Rockcastle.

Transformacja energetyczna to także zarządzanie zużyciem

Zmiany, jakie czekają europejską branżę, nie sprowadzają się wyłącznie do podłączenia nowych źródeł energii. Chodzi też o zupełnie nowe podejście do konsumpcji.

Wojna na Wschodzie – test dla Zachodu

Dla przyszłej gospodarki świata to nie interesy ekonomiczne w krótkim czasie będą kluczowe, tylko jedność polityczna wobec agresora.

Tegoroczne plony pod znakiem suszy

Plony w Europie zapowiadają się nieźle. Susza wprawdzie rozdaje karty, ale kondycja upraw ozimych jest niezła, wzrosła powierzchnia zasiewów, co może pomóc nadrobić straty plonów.

Europejski Zielony Ład jest potrzebny

Zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz powstrzymanie zmian klimatu i spadku bioróżnorodności to kwestie decydujące o przyszłości nas wszystkich – mówi Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj

Wystarczyłoby kilka tygodni, by podjąć decyzje, które niewiele kosztują, a mogłyby nam przysporzyć wielkich korzyści.

Korzystając z usługi DSR, można tylko zyskać

Upraszczamy odbiorcom wejście do programów stabilizujących system elektroenergetyczny, pozwalamy na pewną elastyczność, ale też, co bardzo ważne, chronimy ich przed karami – mówi Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska.

Zakupy stacjonarne wygrywają dzięki relacjom z konsumentem

Galerie handlowe wypracowały nowy model funkcjonowania, oparty na włączaniu się w miejską tkankę i szybką reakcję na społeczne problemy i zagrożenia.

Klienci oczekują zmian w galeriach

Centra handlowe wyposażone w nowe strategie i oferty znów stały się najatrakcyjniejszą propozycją dla kupujących.

Wsparcie w budowie energetycznego zamku

Eksperci i politycy łamią głowy, jak zastąpić dostawy surowców z Rosji na rynek polski i europejski. Tymczasem dostępne jest ekologiczne narzędzie, które przy niskich kosztach może pomóc zintegrować więcej czystych i tanich OZE. Przypomina o tym raport firmy Enel X i ośrodka analitycznego Polityka Insight.

Antykruchość bezpieczeństwa dostaw

Eksperci spodziewali się, że nadchodzące lata przyniosą nam szokowe zmiany. Ale nie sądzili, że przewidywane wstrząsy na rynku energii będą aż tak silne.

Jak innowacje mogą wspierać zrównoważone rolnictwo

Biologiczne środki ochrony roślin mogą pomóc w spełnieniu wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Inwestycje w inteligentne miasta mogą się toczyć także w Polsce

Wydatki na projekty z dziedziny smart city będą nadal szybko rosną – mówią prognozy. Pandemia sprawiła, że samorządy traktują je poważniej. W dobie rosnącej inflacji i nowych regulacji inwestować muszą rozważniej.

Nowe technologie coraz odważniej wkraczają do rolnictwa

Wśród celów Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w rolnictwie jest m.in. wspieranie bioróżnorodności. To bardzo ważny obszar, do którego odnosi się jedna z dwóch głównych strategii EZŁ w rolnictwie (druga to „od pola do stołu”).

Budując bezpieczeństwo, oszczędzajmy energię

Nowe wyzwania w polityce międzynarodowej i na rynkach surowców energetycznych zmuszają nas do szukania nowych odpowiedzi. Jedną z nich mogą być programy Demand Side Response (DSR).

Przemysł stoi przed rewolucją, która nie budzi na razie zainteresowania

O transformacji energetycznej gorąco dyskutuje się już od kilku lat. Problem w tym, że tylko nieliczne polskie firmy zaczęły się rzeczywiście przejmować stojącym przed nimi wyzwaniem.

Lepsza przyszłość oparta na dekarbonizacji

Rezygnacja z paliw kopalnych, nawet jeżeli rozłożona na lata, jest trendem nieodwracalnym. Trzeba zatem szukać swojej szansy w nowatorskim podejściu do energetyki.