Nadzieja w gospodarce cyrkularnej

Rośnie rola wielkich centrów handlowych, które chcą propagować zachowania społecznie odpowiedzialne.

Publikacja: 26.09.2022 09:00

Ubraniomat w Galerii Bonarka w Krakowie. Przykład działania z zakresu budowania gospodarki obiegu za

Ubraniomat w Galerii Bonarka w Krakowie. Przykład działania z zakresu budowania gospodarki obiegu zamkniętego

Foto: materiały prasowe

W dniach 3–9 października odbędzie się kolejny „Circular Week”. To międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które mają miejsce w całej Europie. Jej celem jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami: społeczeństwem obywatelskim, instytucjami państwa, samorządem i biznesem.

Coraz więcej podmiotów gospodarczych, także w Polsce, wpisuje swoje strategie biznesowe w hasło przewodnie tygodnia gospodarki cyrkularnej „Razem dla zrównoważonej przyszłości”, są wśród nich reprezentowane zakłady produkcyjne, wielkie korporacje czy galerie handlowe.

Skąd to zainteresowanie? Powszechne staje się przekonanie, że dbałość o środowisko to w dużej mierze mądre zarządzanie tym, czym już dysponujemy, właściwe wykorzystywanie i przekształcanie tego, co wydaje się już zbędne, oraz szukanie zamienników dla materiałów ciężkich w biodegradacji.

Oszczędność i środowisko

Przykładem może być system wykorzystywania i „powrotu do obiegu” tworzyw sztucznych. Zgodnie z danymi raportu „ReShaping Plastics” z roku 2020 ok. 14 proc. odpadów z tworzyw sztucznych zostało odzyskanych w państwach europejskich. Zgodnie z prognozami dzięki wspólnej polityce państw UE poziom tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym powinien wzrosnąć do 33 proc. w roku 2030.

Jak się włączyć w takie działania? Wiele podmiotów ma już w tej sferze bogate doświadczenie. To m.in. galerie handlowe, które aktywnie szukają nowych rozwiązań umożliwiających prowadzenie biznesu w duchu ESG, włączając do działania lokalne wspólnoty, samorządy i konsumentów. Takie działania, prowadzone wspólnie z najemcami w centrach handlowych, przynoszą nie tylko korzyści środowiskowe, ale także wymierne korzyści wynikające np. z ograniczenia ilości odpadów wywożonych przez firmy zewnętrzne. Warto też zwrócić uwagę na ograniczanie zużycia energii i wysiłki na rzecz samowystarczalności energetycznej, w czym ważną rolę pełnią odnawialne źródła energii, m.in chętnie stosowane panele słoneczne. Centra wdrażają coraz więcej elementów gospodarki cyrkularnej – segregacja śmieci, wsparcie takich akcji, jak Dzień bez Śmiecenia, przetwarzanie odpadów, współpraca z markami, które wdrażają cyrkularne koncepty (np. współpraca z 4F i ubraniomat w krakowskiej galerii Bonarka), edukacja klientów.

Cele rozwojowe ONZ

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dążenie do budowania gospodarki obiegu zamkniętego są konieczne, ponieważ rosną wyzwania związane ze zmianami klimatu i sytuacją międzynarodową.

Dobrą okazją do przypomnienia o tym był Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który obchodziliśmy 25 września. Globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, gospodarcze i społeczne, osiągnęły jednak skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji czy państwa.

Należy podkreślić, że np. po znacznym spadku w 2020 roku, globalne emisje gazów cieplarnianych wróciły do poziomu sprzed pandemii, a w 2022 roku będą, niestety, bić kolejne rekordy. Rośnie jednak społeczna świadomość faktu, że to biznes odpowiada, bezpośrednio lub pośrednio za ponad 70 proc. emisji, zatem ma także do odegrania decydującą rolę w ich ograniczaniu.

Ale biznes to nie tylko firmy, fabryki i wielkie korporacje, lecz także ich klienci. Dlatego tak ważna jest w całym procesie rola wielkich centrów handlowych, które chcą propagować zachowania społecznie odpowiedzialne.

W dniach 3–9 października odbędzie się kolejny „Circular Week”. To międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które mają miejsce w całej Europie. Jej celem jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami: społeczeństwem obywatelskim, instytucjami państwa, samorządem i biznesem.

Coraz więcej podmiotów gospodarczych, także w Polsce, wpisuje swoje strategie biznesowe w hasło przewodnie tygodnia gospodarki cyrkularnej „Razem dla zrównoważonej przyszłości”, są wśród nich reprezentowane zakłady produkcyjne, wielkie korporacje czy galerie handlowe.

Pozostało 81% artykułu
Materiał partnera
Jak obudzić potencjał gospodarczy średnich miast? Operator ARP i nowe inwestycje w Polsce
Materiał partnera
Przyspieszenie prac nad atomem przybliża Polskę do zielonej rewolucji w energetyce
Materiał partnera
Duch konsumenta nie zaginął
Perspektywy dla Polski
Chmura w biznesie – tylko możliwość, czy już konieczność?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Perspektywy dla Polski
Atomowy wyścig nie ominie rynku pracy
Perspektywy dla Polski
Odpady zamrożone w skale