Julia Schwartz

Renta socjalna ma być godna

Sejm debatował w czwartek nad obywatelskim projektem podnoszącym wysokość świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Pacjent w centrum uwagi

Szpitale powinny koncentrować się na konsekwentnym poszerzaniu oferty świadczeń tak, by naprawdę odpowiadała ona potrzebom.

Pracodawca według „Rzeczpospolitej”

Od lat powstają coraz dokładniejsze narzędzia pozwalające zarówno precyzyjniej oceniać wizerunek i cele firmy, jak i pomagać przedsiębiorcom w kształtowaniu relacji w firmie i jej zewnętrznego odbioru.

Zrównoważony rozwój jest szansą

Polska zajęła 9. miejsce w rankingu 66 państw, pod względem realizacji celów Agendy 2030 ONZ.

Dr hab. Radosław Mądry: Jest mniej raków szyjki macicy, ale są bardziej zaawansowane

Pracownicy ochrony zdrowia powinni przy każdym kontakcie z pacjentami namawiać do szczepień i wyjaśniać ich pozytywne działanie dla dzieci, wnuków, siostrzeńców – mówi dr hab. Radosław Mądry, ginekolog onkolog.

Biotechnologia kluczem do rozwoju

Sprzedaż myśli intelektualnej może przynieść korzyści, ale kraj powinien pamiętać o zachowaniu własnej innowacyjności i konkurencyjności – mówi Piotr Korycki, prezes Polpharma Biologics.

Anna Saładonis, pacjentka: Pomyślałam, że jestem następna

Immunoterapia jest dziś jedną z najbardziej skutecznych terapii w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi – mówi pacjentka Anna Saładonis.

Dominika Maison: Dobre emocje w centrum

Galerie handlowe odgrywają szerszą rolę niż tylko miejsce zakupienia produktu – mówi prof. dr. hab Dominika Maison, kierowniczka Katedry Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych UW, właścicielka firmy badawczej Maison&Partners.

Prof. Robert J. Gil: Przełom w kardiologii przyniosły lata 90.

Kardiologia interwencyjna w pewnym momencie była bardzo opłacalna – mówi prof. Robert J. Gil, kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jak chronić nasze serca

W Polsce nie wykorzystujemy możliwości leczenia ambulatoryjnego, podstawowego czy specjalistycznego tak, jak robią to kraje zachodnie.