Pracodawca według „Rzeczpospolitej”

Od lat powstają coraz dokładniejsze narzędzia pozwalające zarówno precyzyjniej oceniać wizerunek i cele firmy, jak i pomagać przedsiębiorcom w kształtowaniu relacji w firmie i jej zewnętrznego odbioru.

Fizjologia nie powinna obniżać zawodowych szans kobiet

Chociaż badania dowodzą, że pracodawcy uwzględniający potrzeby kobiety w różnych fazach życia mają przewagę w walce o talenty, to niewiele firm wprowadza urlopy menstruacyjne, a jeszcze mniej oferuje wsparcie w okresie menopauzy.

Kobiecie trudniej o work-life balance

Większe wsparcie pracodawców w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych może ułatwić kariery kobiet i zmniejszyć niedobór kadr.

Firmy stawiają czoła presji płacowej. Pracownicy oczekują podwyżek

Widoczny w wielu branżach spadek sprzedaży i marż sprawia, że oczekiwania finansowe pracowników, w tym zwłaszcza kandydatów do pracy, są dzisiaj dla pracodawców znacznie większym wyzwaniem niż przed rokiem.

Technologia ułatwia dialog z pracownikami

Cyfrowe narzędzia mają coraz większy wpływ na komunikację wewnętrzną w firmach i bardzo ją ułatwiają. Same z siebie nie zapewnią jednak autentycznego dialogu.

Pandemia wymusiła większą elastyczność pracy

Chociaż wśród pożądanych benefitów są od lat te związane z możliwością wyboru czasu i miejsca pracy, to dopiero od niedawna może z nich korzystać większa grupa Polaków.

Regulacje pomogą zasypać lukę płac

Problem dyskryminacji w zarobkach jest dużo większy niż pokazują oficjalne statystyki. Walkę o równe płace ułatwi kobietom nowa dyrektywa Unii.

Daleko do równości płci w pracy

Chociaż Polki są dobrze wykształcone i ambitne, to ich potencjał, także ten menedżerski, często jest niedoceniany.