Prokobiece firmy roku nagrodzone

Ważnym punktem EFNI była finałowa gala konkursu RównoWaga, gdy nagrody otrzymali pracodawcy najbardziej przyjaźni kobietom.

Publikacja: 20.10.2023 09:00

Podczas finałowej gali Konkursu RównoWaga stoją od lewej: Joanna Lipska-Łysek z Organon Polska, Anna

Podczas finałowej gali Konkursu RównoWaga stoją od lewej: Joanna Lipska-Łysek z Organon Polska, Anna Jarczewska ze Standard Chartered Poland, Nina Gabryś-Janowska z Urzędu Miasta Krakowa, Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, Karolina Guzek ze Stowarzyszenia Robisz to!, Aleksandra Karasińska z Forbes Women, Ewa Rumińska-Zimny ze Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Foto: Borys Skrzyński

– Ta nagroda zobowiązuje. Obiecuję, że będzie u nas stała na honorowym miejscu – podkreślała Joanna Lipska-Łysek, Field Force Manager w Organon Polska, odbierając statuetkę głównej nagrody dla prokobiecej firmy roku w kategorii mniejszych pracodawców (od 10 do 100 pracowników). W kategorii dużych pracodawców (powyżej 100 pracowników) kapituła konkursu RównoWaga przyznała główną nagrodę spółce Chartered Poland.

– To dla nas niezwykłe wyróżnienie – mówiła Anna Jarczewska, dyrektorka HR w Standard Chartered Poland, w trakcie finałowej gali na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI). Ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu i wręczenie nagród dla Prokobiecych Firm Roku nie bez powodu zorganizowano podczas EFNI, które co roku przyciąga do Sopotu kilkuset przedstawicieli biznesu, nauki i mediów. Organizatorzy konkursu RównoWaga – Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Kulczyk Foundation i Konfederacja Lewiatan – nie kryją, że celem ich projektu jest nie tylko wyłonienie firm przyjaznych kobietom, lecz także promowanie w Polsce wzorców zarządzania opartych na filozofii równych szans.

Przestrzelić wyobraźnię

– Ten konkurs ma zmieniać podejście pracodawców do kwestii polityki równościowej. Ma przestrzelić wyobraźnię, by ludzie zaczęli myśleć trochę inaczej i by – dzięki konkursowi – wiedzieli też, co mogą zrobić – podkreślała podczas finałowej gali dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet i członkini kapituły konkursowej.

– Chcemy, by nagrodzeni byli wzorcem dla kolejnych firm. Jest to jeden z głównych celów naszego konkursu RównoWaga – mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, która również była członkinią kapituły konkursu. Zwracała też uwagę na jego unikalność – nie tylko ze względu na edukacyjny charakter projektu, który jest przykładem współpracy biznesu z organizacjami społecznymi, w tym z partnerami merytorycznymi – Fundacją Share the Care oraz Instytutem Badań Strukturalnych.

Konkurs RównoWaga wyróżniają także bardzo jasne kryteria oceny firm (nie wystarczą deklaracje), oraz kompleksowe podejście do kwestii równości w miejscu pracy. Jest ona oceniana w pięciu obszarach: polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca–dom, płace oraz zdrowie.

Jest się czym dzielić

Henryka Bochniarz przyznała, że pierwsza pilotażowa edycja konkursu, do której zgłosiła się prawie setka firm, była dla niej pozytywnym zaskoczeniem. – Byłam zaskoczona, że już tak wiele zrobiono w kwestii równości płci i jest tak wiele dużych i małych firm, a także jednostek administracji publicznej, które mają wdrożone dobre praktyki i mogą się tymi praktykami podzielić z innymi – podkreślała przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

O tej roli konkursu mówiła też podczas finałowej gali Anna Jarczewska, dyrektorka HR w Standard Chartered Poland, zaznaczając, że jest on także platformą do dzielenia się doświadczeniami. – Platformą dla wszystkich organizacji, które uważają równość i różnorodność za priorytet i obowiązkowy standard. Wspaniale, że takich organizacji jest tak wiele – podkreślała szefowa HR w Prokobiecej Firmie Roku wśród dużych pracodawców.

Jak przyznała Joanna Lipska-Łysek, główna nagroda w konkursie Równowaga jest tym cenniejsza dla Organon, że w tym roku przypada setna rocznica powstania firmy, która od wieku działa na rzecz zdrowia kobiet, przełamując różnorakie bariery. Może się też pochwalić wdrożeniem całego szeregu działań prorównościowych. – Organon jest po prostu kobietą – podkreślała Joanna Lipska-Łysek.

Obok nagród głównych w dwóch kategoriach – dużych i małych firm, oraz wyróżnień dla firm, które uzyskały najwyższe oceny w pięciu konkursowych obszarach, kapituła przyznała też dwie nagrody specjalne. Chciała w ten sposób docenić równościową działalność organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej.

Co robi różnicę

W kategorii organizacji pozarządowych nagrodę specjalną otrzymało Stowarzyszenie Robisz to! Karolina Guzek, członkini zarządu stowarzyszenia, odbierając statuetkę nagrody, przypominała, że w Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji pozarządowych, które mogą inspirować i być liderami równościowego zatrudnienia. – Zmiany zaczynają się od bardzo drobnych rzeczy, w tym od inkluzywnego języka już na etapie w rekrutacji – zwracała uwagę Karolina Guzek, podkreślając, że stowarzyszenie dba o inkluzywny charakter swoich ogłoszeń o pracy, kierując je do specjalistów i specjalistek oraz koordynatorów i koordynatorek. – To naprawdę robi różnicę, bo kobiety już na samym początku czują się włączone w ten proces. Drobne rzeczy mogą się potem przekładać na duże zmiany w całej organizacji – zaznaczała Karolina Guzek.

O znaczeniu nagrody specjalnej w kategorii administracja publiczna i samorządowa, którą zdobył Urząd Miasta Krakowa, mówiła Nina Gabryś-Janowska, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa ds. polityki równościowej, która dziękowała kapitule za dostrzeżenie działań samorządów. – Jako administracja publiczna jesteśmy często poza dyskursem o różnorodności i inkluzywności. Rzadko się patrzy w naszą stronę w tym kontekście, chociaż miasta są ogromnymi pracodawcami – przypominała Nina Gabryś-Janowska. Podkreślała, że szczególnie w czasach, gdy tak wiele mówimy o roli i znaczeniu samorządów, warto zwrócić uwagę na dobrostan osób, które tam pracują.

– Podobnie jak dobra firma dba o dobrostan swoich pracowników, wiedząc, że przekłada się to na jej sukcesy, tak samo musimy dbać o dobrostan pracowników i pracowniczek administracji publicznej, bo to przekłada się na dobry samorząd i dobre miasta – podkreślała pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa ds. polityki równościowej.

Główna nagroda dla pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 pracowników:

STANDARD CHARTERED POLAND

Firma w Polsce obecna od 2018 r. odnotowuje udział kobiet w zarządzie na poziomie 50 proc. Szczególnie ważne jest dawanie przykładu równości w najwyższych hierarchiach organizacji, również w kontekście dyrektywy unijnej w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek. Firma prowadzi aktywne działania wspierające rodziców i work-life balance, m.in. elastyczny czas pracy, dofinansowanie aktywności dla dzieci, Klub Rodzica. Umożliwia rozwój pracowniczek w obszarach, które tradycyjnie postrzegano jako męskie, m.in. program mentoringowy IT for SHE, partnerstwo z Cyber Women Communit. Luka płacowa jest na bardzo niskim poziomie.

Główna nagroda dla pracodawcy zatrudniającego od 10 do 100 pracowników:

ORGANON POLSKA

Firma posiada wdrożoną strategię równości i przejrzystości wynagrodzeń, realizuje cykliczny przegląd płac oraz posiada wewnętrzną platformę szkoleniową, do której wszyscy pracownicy mają równy dostęp. Firma wspiera również inicjatywy rozwojowe, m.in. Women’s Leadership Program. Organon Polska oferuje płatny urlop rodzicielski w wymiarze 12 tygodni oraz do 10 dni urlopu opiekuńczego, który można wykorzystać m.in. na kwestie związane menstruacją lub menopauzą. W firmie działają także grupy pracownicze – Employee Resource Group, które reprezentują globalną i zróżnicowaną społeczność w organizacji.

Wyróżnienie w kategorii specjalnej:

Kategoria Administracja publiczna i samorządowa

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Urząd w 2022 r. przyjął Plan Równości Płci, który w kompleksowy sposób opisuje strategię działań, mającą na celu promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacji. Obliczana jest skorygowana luka płacowa, istnieje transparentny i dostępny publicznie regulamin wskazujący zasady wynagradzania, awansowania i składniki wynagrodzenia. Urząd działa na rzecz zdrowia menstruacyjnego oraz równowagi praca–dom.

Wyróżnienie w kategorii specjalnej

Kategoria NGO

STOWARZYSZENIE ROBISZ TO!

Stowarzyszenie w swojej działalności buduje inkluzywną kulturę, w rekrutacji na wszystkie stanowiska używa feminatywów/neutratywów oraz prowadzi kompleksowe działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego, zapewniając m.in. urlop menstruacyjny. Organizacja posiada wdrożony regulamin wynagradzania (wraz z aktualną i dostępną siatką płac), podaje widełki w ogłoszeniach o pracę oraz deklaruje brak luki płacowej.

Wyróżnienie - Polityka i mechanizmy równości

IKEA

Firma konsekwentnie buduje mechanizmy, stabilność polityk równości i ich przejrzystość, wśród nich można wyróżnić: Kodeks Postępowania grupy Ingka; Strategię Równości, Różnorodności i Włączania; powołanie stanowiska odpowiedzialnego za równość i różnorodność. Ich efekty widać w strukturze całej organizacji: równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających, w zarządzie i radach nadzorczych większość stanowią kobiety. Firma jest otwarta na feminatywy i neutratywy, a obowiązkowymi szkoleniami z zakresu równości i różnorodności objęci są wszyscy pracownicy.

- konsekwentne budowanie mechanizmów, stabilności polityki równości i jej przejrzystości;

- powołanie stanowiska odpowiedzialnego za równość i różnorodność, otwartość na feminatywy i neutratywy, obowiązkowe szkolenia z zakresu równości i różnorodności dla wszystkich pracowników i pracowniczek.

- równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających, a w zarządzie i radach nadzorczych większość stanowią kobiety

Wyróżnienie - Rozwój i szkolenia

VEOLIA ENERGIA POLSKA

Firma konsekwentnie wspiera ambicje zawodowe kobiet w branży, która tradycyjnie jest uznawana za męską. Podejmuje również dodatkowe działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich i eksperckich. Veolia promuje różnorodność płci i wspiera pracowniczki w rozwoju ich talentów i kompetencji przywódczych m.in. poprzez program mentoringowy EnergiaKobiet, program Woman in Leadership. Równość szans w zatrudnieniu jest osiągana z zaangażowaniem strony pracowniczej: w firmie od 2017 r. działa stowarzyszenie Liderki Veolii. Efekty tych działań widać w danych, pokazujących wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych w firmie (80 proc.) stanowią mężczyźni.

- konsekwentne wspieranie ambicji zawodowych kobiet w branży, która tradycyjnie jest uznawana za męską,

- wspieranie pracowniczek w rozwoju talentów i kompetencji przywódczych m.in. program mentoringowy „Energia Kobiet”

- wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych w firmie stanowią mężczyźni.

Wyróżnienie - Równowaga praca-dom:

NATWEST POLAND

Firma konsekwentnie wspiera zatrudnionych w niej rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Oprócz elastycznych form pracy oferuje szeroki katalog dodatkowych uprawnień rodzicielskich: dodatkowy urlop partnerski w wymiarze 9 tygodni kalendarzowych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, płatny urlop związany z trudną sytuacją życiową (np. konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną, śmierć bliskiej osoby), dofinansowanie do wakacji oraz ferii dzieci pracowników. Firma wspiera osoby przebywające na dłuższych nieobecnościach związanych z rodzicielstwem – dzięki programowi „Keep in touch” rodzice są zaangażowani w życie organizacji i brani pod uwagę podczas corocznego przeglądu wynagrodzeń nawet podczas nieobecności. Ponadto, NatWest jako jedyna wśród firm wprowadziła dofinansowanie do procedury in vitro.

- dofinansowanie procedury in vitro jako jedyna firma w Polsce

- „Keep in touch” wspiera pracowników podczas dłuższych nieobecności

- urlop partnerski w wymiarze 9 tygodni kalendarzowych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia

Wyróżnienie – Płace

ORANGE POLSKA

Firma jako jedna z niewielu przeprowadza zewnętrzny audyt skorygowanej luki płacowej, według którego wynosi ona 3,9 proc. Informacja ta podawana jest publicznie. Przeprowadzane są pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania stanowisk, a w procesie podwyżek wynagrodzeń kładziony jest nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę.

- pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania, stanowiska specjalistyczne i kierownicze

- zewnętrzny audyt skorygowanej luki płacowej, według którego wynosi ona 3,9 proc.

- w procesie podwyżek wynagrodzeń kładziony jest nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę

Wyróżnienie – Zdrowie

M&J Sp. z o.o.

Firma M&J realizuje w obszerny sposób wszystkie weryfikowane działania w obszarze zdrowia pracowników. Firmę wyróżnia przede wszystkim idące od samego zarządu kompleksowe zaangażowanie w obszar zdrowia kobiet, w tym niszowy obszar dotyczący klimakterium i zdrowia menstruacyjnego. Ponadto M&J zwraca uwagę na indywidualne potrzeby pracowników obu płci, na bieżąco aktualizując swoją wiedzę w tej kwestii, proponując i konsultując rozwiązania szyte ma miarę.

- kompleksowe zaangażowanie w obszar zdrowia kobiet, w tym niszowy obszar dotyczący klimakterium i zdrowia menstruacyjnego

- pełne finansowanie psychoterapii każdemu chętnemu pracownikowi, którą można realizować w czasie godzin pracy

- indywidualne podejście do potrzeb pracowników obu płci

– Ta nagroda zobowiązuje. Obiecuję, że będzie u nas stała na honorowym miejscu – podkreślała Joanna Lipska-Łysek, Field Force Manager w Organon Polska, odbierając statuetkę głównej nagrody dla prokobiecej firmy roku w kategorii mniejszych pracodawców (od 10 do 100 pracowników). W kategorii dużych pracodawców (powyżej 100 pracowników) kapituła konkursu RównoWaga przyznała główną nagrodę spółce Chartered Poland.

– To dla nas niezwykłe wyróżnienie – mówiła Anna Jarczewska, dyrektorka HR w Standard Chartered Poland, w trakcie finałowej gali na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI). Ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu i wręczenie nagród dla Prokobiecych Firm Roku nie bez powodu zorganizowano podczas EFNI, które co roku przyciąga do Sopotu kilkuset przedstawicieli biznesu, nauki i mediów. Organizatorzy konkursu RównoWaga – Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Kulczyk Foundation i Konfederacja Lewiatan – nie kryją, że celem ich projektu jest nie tylko wyłonienie firm przyjaznych kobietom, lecz także promowanie w Polsce wzorców zarządzania opartych na filozofii równych szans.

Pozostało 92% artykułu
Opinia partnera
Emilia Rogalewicz: Wellbeing pracowników, czyli kluczowy trend w HR na lata
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Pracodawca Rzeczpospolitej
Odpowiedzialni pracodawcy
Pracodawca Rzeczpospolitej
Biznes nad Wisłą z roku na rok zmienia się na lepsze
Pracodawca Rzeczpospolitej
Firmom nie jest dziś łatwo być atrakcyjnym pracodawcą
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Pracodawca Rzeczpospolitej
Od pracy zdalnej nie ma już odwrotu
Pracodawca Rzeczpospolitej
Kompetencyjna rewolucja z AI