Warto naśladować wyróżnionych

Przedstawicielki pięciu firm, które otrzymały wyróżnienia w  poszczególnych obszarach ocenianych w konkursie, chętnie dzieliły się swym doświadczeniem.

Publikacja: 20.10.2023 09:14

Przedstawicielki wyróżnionych firm - od lewej Katarzyna Kaczmarek z Ikea Retail, Aneta Przybysz z Ve

Przedstawicielki wyróżnionych firm - od lewej Katarzyna Kaczmarek z Ikea Retail, Aneta Przybysz z Veolii, Bożena Leśniewska z Orange Polska, Marta Jakowicka z M&J, Małgorzata Leociak z NatWest Poland

Foto: Konfederacja Lewiatan

Ikea Retail, Veolia Energia Polska, NatWest Poland, Orange Polska i rodzinna spółka M&J – to piątka wyróżnionych firm, które mogą się pochwalić najlepszymi wynikami w którymś z pięciu obszarów działań równościowych, ocenianych w konkursie RównoWaga. Prokobieca Firma Roku.

Ich przedstawicielki nie tylko odebrały podczas EFNI dyplomy dla wyróżnionych, ale też dzieliły się doświadczeniem we wdrażaniu praktyk równościowych, wskazując te, które warto promować we wszystkich firmach.

Motywacja jest ważna

W obszarze Polityka i mechanizmy równości najwyższą ocenę kapituły konkursu uzyskała Ikea Retail. Katarzyna Kaczmarek, Country ED&I Leader w spółce, odbierając wyróżnienie podkreślała, że przy wdrażaniu polityki równościowej bardzo ważna jest świadomość, dlaczego firma to robi. Trzeba o motywację zadbać zwłaszcza wśród menedżerów, bo bez przekonania ich, że działania równościowe są bliskie wartościom firmy, nawet najlepsza polityka może nie przynieść efektów.

– Świadomość pomaga w budowaniu kultury włączania, poczucia przynależności, które znajduje odzwierciedlenie na przykład w naszej strukturze kierowniczej, gdzie mamy po 50 proc. kobiet i mężczyzn – zwracała uwagę Katarzyna Kaczmarek. Podkreślała, że ten pełny parytet nie jest efektem wprowadzania odgórnych wskaźników, ale naturalnym rezultatem wszystkich, szeroko zakrojonych działań.

Łatwiej w grupie

W obszarze Rozwój i Szkolenia kapituła konkursu RównoWaga najwyżej oceniła spółkę Veolia Energia Polska. – Wyróżnienie świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku – mówiła Aneta Przybysz, członkini zarządu i dyrektorka Zasobów Ludzkich w Veolii, odbierając wyróżnienie z rąk Henryki Bochniarz. Przewodnicząca rady głównej Konfederacji Lewiatan przypominała, że spółka jest też liderką pod względem liczby absolwentek Akademii Liderek Henryki Bochniarz.

Jak zaznaczała Aneta Przybysz, Veolia dba, by rozwijać wszystkich pracowników – 80 proc. z nich stanowią mężczyźni. Jednak o rozwój kobiet dba szczególnie, co potwierdza 42-proc. udział pań na stanowiskach menedżerskich. – Kobietom jest łatwiej, gdy są w grupie, gdy razem się wspieramy i inspirujemy – mówiła Aneta Przybysz podkreślając dużą rolę, jaką w budowaniu tej wspólnoty i w rozwoju kobiet mają inicjatywy rozwijane w firmie, w tym stowarzyszenie Liderki Veolii i program mentoringowy Energia kobiet.

Odpowiedź na potrzeby

W obszarze równowaga praca – dom wyróżnienie zdobyła firma NatWest Poland. Małgorzata Leociak, współprzewodnicząca Pracowniczej Sieci Kobiet w NatWest Poland, zaznaczała, odbierając dyplom, że chociaż spółka jest częścią międzynarodowej organizacji, to w swoich działaniach bierze też pod uwagę lokalne potrzeby. Przykładem program dofinansowania do procedury in vitro, który NatWest Poland przygotowywała przez dwa lata. – Jesteśmy bardzo dumni z tego rozwiązania. W ten sposób powiększamy naszą NatWestową rodzinę – mówiła Małgorzata Leociak dodając, że z tego programu, który przewiduje dofinansowanie do 6 tys. zł z funduszu świadczeń socjalnych, skorzystało już kilkanaście osób pracujących w spółce.

Pospolite ruszenie

Liderem obszaru równość płac okazała się spółka Orange Polska. – Wyróżnienie dedykuję dużej rzeszy kobiet i małej garstce mężczyzn, którzy kilka lat temu stworzyli inicjatywę Razem – mówiła Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska, która odebrała dyplom. Jak zaznaczała, początkiem działań równościowych w spółce nie była odgórna decyzja zarządu, a pospolite ruszenie. To ono sprawiło, że temat równości płci, w tym płac, znalazł się w strategii biznesowej realizowanej przez Orange Polska. Jest też mierzony poprzez konkretne KPI-e, wśród których jest na przykład 50-proc. udział kobiet na listach sukcesyjnych na stanowiska menedżerskie. W jego realizacji ma pomóc inny cel, który zakłada, że do 2025 roku reprezentacja kobiet wśród menedżerów Orange Polska będzie odzwierciedlała ich 40-proc. udział wśród pracowników.

Jak zaznaczała Bożena Leśniewska, bardzo ważna jest droga do tego celu – jego wyznaczenie wywołało wiele potrzebnych do realizacji działań, w tym utworzenie firmowej akademii Liderki Razem, profesjonalnego programu rozwojowego menedżerek średniego szczebla. Wiceprezeska Orange Polska wspominała, że jednym z impulsów do działań na rzecz równości płac było uświadomienie sobie braku wiedzy, czy w firmie występuje luka płacowa. Dział zasobów ludzkich opracował wtedy pierwszy raport na ten temat i od tego czasu szczegółowe raporty dotyczące luki płacowej są przygotowywane regularnie i dostępne dla każdego menedżera. A menedżer – wiedząc, jak wygląda kwestia luki płacowej w jego zespole – może się kierować tą wiedzą, np. przy decyzjach o podwyżce, awansie i rozwoju kompetencji. – To praktyka, którą bardzo polecam, gdyż reprezentując biznes wierzę, że wszystko co, uda się zmierzyć, policzyć i stargetować, prędzej czy później przyniesie efekty. I tak się dzieje w Orange Polska –podkreślała Bożena Leśniewska.

Zdrowy Dzień Kobiet

Podczas gdy w czterech obszarach konkursu najlepszy wynik uzyskały spółki dużych zagranicznych firm, to w obszarze zdrowia kobiet liderem okazała się polska rodzinna firma – spółka budowlana M&J (nazwa pochodzi od imion jej założycieli). Marta Jakowicka, dyrektorka zarządzająca M&J, odbierając wyróżnienie podkreślała, że podjęcie działań na rzecz zdrowia pracowników i pracowniczek było również w jej firmie efektem inicjatywy oddolnej, a konkretnie przeprowadzanych co roku badań opinii i potrzeb. Wyniki tych badań i świadomość, że inne potrzeby ma młoda inżynierka z bólami menstruacyjnymi na budowie, inne kobieta, która wychowuje dzieci, a jeszcze inne kobieta w okresie menopauzalnym, pozwala spółce w wyjątkowy sposób dbać o kobiety – tworząc inicjatywy szyte na miarę – podkreślała szefowa M&J. Jedną z nich jest sposób celebrowania Dnia Kobiet – 8 marca firma zapewnia swoim pracowniczkom badania profilaktyczne.

Ikea Retail, Veolia Energia Polska, NatWest Poland, Orange Polska i rodzinna spółka M&J – to piątka wyróżnionych firm, które mogą się pochwalić najlepszymi wynikami w którymś z pięciu obszarów działań równościowych, ocenianych w konkursie RównoWaga. Prokobieca Firma Roku.

Ich przedstawicielki nie tylko odebrały podczas EFNI dyplomy dla wyróżnionych, ale też dzieliły się doświadczeniem we wdrażaniu praktyk równościowych, wskazując te, które warto promować we wszystkich firmach.

Pozostało 92% artykułu
Pracodawca Rzeczpospolitej
Tabu menopauzy utrudnia życie kobiet i szkodzi pracodawcom
Pracodawca Rzeczpospolitej
Więcej równości w work-life balance
Materiał Promocyjny
W pracy konieczna jest równowaga
Pracodawca Rzeczpospolitej
Warto świadomie działać na rzecz zdrowia kobiet
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Równość nie zawsze znaczy to samo