Chmura w biznesie – tylko możliwość, czy już konieczność?

O rozszerzaniu się na kolejne obszary związane z nowymi technologiami działalności operatorów telekomunikacyjnych mówią Wojciech Szczeciak, lider BDA DC & Cloud, i Damian Kozłowski, product owner usług Data Center/Cloud.

Publikacja: 15.11.2023 21:00

Chmura w biznesie – tylko możliwość, czy już konieczność?

Materiał powstał we współpracy z T-Mobile Polska

Coraz szersze wdrażanie nowych technologii to przyszłość gospodarek. Cyfryzacja to jeden z globalnych megatrendów także w biznesie. Ma on bardzo bezpośrednie przełożenie na działalność firm w skali lokalnej, również w Polsce. Jakie są główne wyzwania dla przedsiębiorstw w tym obszarze?

Wojciech Szczeciak: Przyszłość przedsiębiorczości, dynamiczny rozwój firm i ich ekspansja będą oparte głównie na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach cyfrowych. W obliczu postępującej zmiany cyfrowa edukacja przedsiębiorstw i inwestycje w proces cyfryzacji stają się kluczowymi i najważniejszymi potrzebami.

Wiąże się to z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych i kosztownych ekspertów IT, których na rynku brakuje. Ponadto wdrożenie nowych technologii i rozwiązań cyfrowych to również koszty związane z zakupem, wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury.

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości działania kluczowych aplikacji, które są coraz częściej celem ataków cyberprzestępców. Obecnie szacujemy, że jedynie ok. 60 proc. polskich firm widzi potrzebę głębszej digitalizacji, a ok. 40 proc. z nich wykorzystuje w biznesie jedynie podstawowe narzędzia informatyczne. Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur zapewne zmieni te dane. Krajowy System e-Faktur jest rozwiązaniem w pełni chmurowym, co oznacza, że cały rynek w naturalny sposób przeniesie część swoich procesów biznesowych do chmury.

Aczkolwiek należy pamiętać, że cyfryzacja (dobrze przemyślana i przeprowadzona świadomie) niezależnie od branży daje pewne przewagi na rynku, więc myślę, że prędzej czy później każdy przedsiębiorca będzie na nią „skazany”. Trudno też jeszcze przewidzieć, jak duży będzie wpływ wykorzystania sztucznej inteligencji do zwiększenia konkurencyjności firm, jednak większość analityków rynku wskazuje ten obszar jako „must have” nowoczesnej firmy dbającej o swój rozwój.

Damian Kozłowski: Cyfryzacja to trend, który dotyka coraz więcej sektorów. Niesie to ze sobą dla firm bardzo dużo benefitów, ale też zagrożeń, głównie związanych z bezpieczeństwem. Staramy się „ewangelizować” naszych klientów w tym zakresie, wskazując im potencjalne problemy, jakie mogą napotkać na tym cyfrowym szlaku. Dobrym przykładem jest branża e-commerce. Jeszcze kilkanaście lat temu wszystko kupowaliśmy w sklepach stacjonarnych. Dziś obserwujemy dynamiczny wzrost sklepów online, które działają 24h/dobę. Rewolucja, jaka dokonała się na naszych oczach, wymaga odpowiedniego podejścia w zakresie bezpieczeństwa danych oraz zachowania ciągłości biznesowej tego typu klientów. Dzięki szerokiej ofercie usług, które świadczymy w modelu chmury prywatnej w oparciu o kilkanaście obiektów data center w Polsce, jesteśmy w stanie odpowiadać na cyfrowe wyzwania, jakie stawiają przed nami klienci.

W jaki sposób T-Mobile, kojarzony przede wszystkim jako operator telekomunikacyjny, może wspierać transformację technologiczną w firmach, na przykład z wymienionego sektora e-commerce?

W.S.: Od wielu lat T-Mobile i T-Systems Polska łączą kompetencje i ofertę dla klientów biznesowych. Od lipca oferta T-Business opiera się na kluczowych liniach biznesowych: Data Center & Cloud, Mobile, Next Generation Connectivity, Cybersecurity, Modern Workplace, ERP, Smart City/Internet of Things. W nowym modelu współpracy oferujemy klientom pełne wsparcie od zaprojektowania usługi, po wdrożenie, utrzymanie i rozwój.

D.K.: T-Mobile to już nie tylko telefonia, ale bardzo szeroka paleta usług dla klientów B2B. W samym tylko portfolio produktowym Data Center & Cloud posiadamy kilka rozwiązań, z których chętnie korzystają klienci z sektora e-commerce. Nasze portfolio produktowe, które budujemy w oparciu o modele georedundancji, czyli z wykorzystaniem wielu obiektów data center w Polsce, stwarza nam możliwości, aby projektować usługi dla firm, dla których zachowanie ciągłości działania jest największym priorytetem. Taką usługą jest np. Disaster Recovery as a Service.

Jak wygląda proces przygotowania do tego typu działań w firmie, która chciałaby skorzystać z waszego doświadczenia?

W.S.: W zależności od potrzeb klienta i rozwiązania proponujemy różne modele współpracy. Zawsze zaczynamy od analizy potrzeb oraz infrastruktury IT klienta, przygotowania różnych scenariuszy, w tym kosztowych i optymalnych modeli wdrożeniowych. Jeśli jest taka potrzeba, oferujemy środowiska testowe czy przygotowujemy tzw. Proof of Concept.

D.K.: Z punktu widzenia działu produktowego bardzo ważna jest dla nas komunikacja z przedstawicielami biznesu, z którymi bardzo często rozmawiamy na temat potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Takie rozmowy to paliwo dla naszego portfolio produktowego. Wyśmienitym przykładem przełożenia potrzeb biznesu na konkretny produkt jest usługa MetroCluster, która powstała dzięki współpracy z naszym klientem, firmą moBILET.

Dzięki aplikacji moBILET jesteśmy w stanie kupować bilety komunikacji publicznej lub płacić za bilety parkingowe w większości miast w Polsce z poziomu osobnej aplikacji instalowanej na telefonie lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Firma działa 24 godziny na dobę, dlatego priorytetem dla niej jest utrzymanie ciągłości działania na wypadek nieprzewidzianych awarii i takie rozwiązanie dla tego klienta zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy. Korzystając z tych cennych doświadczeń, jesteśmy teraz w stanie oferować taką usługę innym klientom, dla których nieprzerwany dostęp do danych to priorytet.

Tego typu wdrożenia w organizacji wiążą się z kosztami i ryzykami. W jaki sposób można je kontrolować?

D.K.: Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb klienta mocno ogranicza nieprzewidziane wydatki i ryzyka związane z migracją do chmury. Naszym celem jest transparentny model rozliczeń z klientem dopasowany do jego możliwości finansowych. Każdy zainteresowany klient ma możliwość wykonania bezpłatnych testów usługi, bazując na własnych danych, może sprawdzić, czy to rozwiązanie spełnia jego oczekiwania. W ciągu kilku dni możemy uruchomić środowisko testowe dla klienta, bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu. Jak pokazuje praktyka, jesteśmy w stanie z klientem omówić kilka, kilkanaście scenariuszy dotyczących tego, w jaki sposób wspomniana usługa MetroCluster jest w stanie go zabezpieczyć na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Niezwykle ważny we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniami i korzystaniem z nowych technologii jest wspomniany już aspekt bezpieczeństwa. Na co tutaj firmy powinny zwracać szczególną uwagę?

W.S.: Generalnie na dostęp do danych przeznaczony wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników. Większość firm, z którymi współpracujemy, określa potrzebę pilnego dostępu do danych jako superwrażliwą dla ich działalności. Firmy potrafią wycenić brak dostępu do tych danych na dziesiątki, setki, a czasami miliony złotych za każdą godzinę. Z drugiej strony dostęp do danych wrażliwych dla osób nieautoryzowanych to obecnie chyba największe wyzwanie sektora bezpieczeństwa.

D.K.: Bezpieczeństwo podzieliłbym na fizyczne i cybernetyczne. To pierwsze dotyczy tego, że klient, decydując się na przykład na nasze usługi cloudowe, ma możliwość zobaczenia obiektu, w którym jego dane będą przechowywane. Tym elementem często wyróżniamy się od dostawców chmury publicznej, ponieważ pokazujemy klientowi budynek fizycznie zlokalizowany w Polsce. Klient podczas takiej wizyty ma możliwość zobaczenia, w jaki sposób jest on zabezpieczony. Nasz referencyjny i najnowocześniejszy obiekt jest zlokalizowany w Warszawie na ulicy Szlacheckiej. Budynek dysponuje m.in. certyfikacją na poziomie TIER III. Oprócz warstwy fizycznej przykładamy także olbrzymią wagę do bezpieczeństwa cybernetycznego. Klienci w ramach usług dodatkowych mają możliwość skorzystać z naszych usług Security Operation Center w modelu as a service lub ochrony przed bardzo ostatnio popularnymi atakami typu DDoS.

A jaki wpływ na transformację technologiczną firm w Polsce mają obecność i działania na naszym rynku hyperscalerów, takich jak Microsoft czy Google?

D.K.: Obserwujemy, że niektórzy klienci nieco zachłysnęli się ofertą chmury publicznej. Mam na myśli to, że nie do końca potrafili wyliczyć sobie koszty, jakie ona generuje. My staramy się być głosem doradczym i pokazać klientowi, że jesteśmy w stanie mu dostarczyć wiele korzyści związanych z usługami cloud w modelu przewidywalnym kosztowo, i chyba tutaj należy dopatrywać się naszej przewagi. Oczywiście nie oznacza to, że rezygnujemy ze współpracy z hyperscalerami. Wręcz przeciwnie. Stawiamy na środowiska hybrydowe, gdzie łączymy świat naszej chmury prywatnej, zlokalizowanej w naszych obiektach data center, z chmurą publiczną np. Microsoft Azure.

Kolejnym z globalnych megatrendów w gospodarce i biznesie jest zrównoważony rozwój w myśl ESG. Czy w działaniach, o których mówimy, jest miejsce na ten komponent, na budowanie i rozwijanie „zielonego” IT?

D.K.: Ten komponent jest wręcz konieczny. Wynika to też ze strategii Deutsche Telekom. Bardzo mocno stawiamy na zieloną energię, dlatego wszystkie nowe obiekty data center, które budujemy, spełniają rygorystyczne warunki w zakresie energochłonności. Staramy się inwestować w możliwe najnowocześniejsze technologie, aby poziom zapotrzebowania na energię był możliwie jak najmniejszy. Mamy też umowy na dostawy zielonej energii dla naszych data center. Więc trend ESG jest dla nas jak najbardziej ważny.

To daje nam też przewagę na rynku, ponieważ budowa przez klienta własnego centrum przetwarzania danych, tak aby spełniało rygorystyczne normy w zakresie zielonej energii, oznacza bardzo duże wydatki. Z chwilą, kiedy klient decyduje się na umieszczenie swojej infrastruktury u nas lub na korzystanie z naszych usług cloudowych, staje się to dla niego bardziej opłacalne i przede wszystkim bezpieczniejsze.

Materiał powstał we współpracy z T-Mobile Polska

Materiał powstał we współpracy z T-Mobile Polska

Coraz szersze wdrażanie nowych technologii to przyszłość gospodarek. Cyfryzacja to jeden z globalnych megatrendów także w biznesie. Ma on bardzo bezpośrednie przełożenie na działalność firm w skali lokalnej, również w Polsce. Jakie są główne wyzwania dla przedsiębiorstw w tym obszarze?

Pozostało 96% artykułu
Materiał partnera
Jak obudzić potencjał gospodarczy średnich miast? Operator ARP i nowe inwestycje w Polsce
Materiał partnera
Przyspieszenie prac nad atomem przybliża Polskę do zielonej rewolucji w energetyce
Materiał partnera
Duch konsumenta nie zaginął
Perspektywy dla Polski
Atomowy wyścig nie ominie rynku pracy
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Perspektywy dla Polski
Odpady zamrożone w skale
Perspektywy dla Polski
Kluczowe znaczenie ma etap projektowania