Pierwszego lipca rusza czteroetapowy program informatyzacji ostatnich 104 sądów (wydziałów) wieczystoksięgowych; informatyzowanie ostatniej grupy nastąpi 1 października.

Operację tę na ma za sobą już 243 wydziałów (w sumie będzie ich 347), ale tylko 116 ma zupełnie zinformatyzowane księgi, w tym wszystkie warszawskie.

– Odpowiednie rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski dostał w piątek do podpisu – powiedziała "Rzeczpospolita" Joanna Dębek, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

[b]Informatyzacja sądu (wydziału) wieczystoksięgowego jest warunkiem przystąpienia do digitalizacji ksiąg, a to z kolei umożliwia ich internetowe przeglądanie[/b]: taką możliwość dostaliśmy wszyscy tydzień temu (jeżeli znają numer księgi).

Na pogłębioną penetrację ksiąg zezwolono natomiast notariuszom i komornikom, którzy mogą szukać nieruchomości np. po nazwisku właściciela.

Przedsięwzięcie realizowane jest w znacznej części ze środków unijnych. Sama [b]informatyzacja na rynek pracy wpłynie o tyle, że z chwilą objęcia danego wydziału systemem utworzona zostanie przy nim ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, co wiąże się z przydzieleniem dodatkowego etatu.[/b] Informatyzacja wymaga także pewnych zmian w oznaczeniu wydziału, nadaniu mu kodu, którego wstukanie jest potrzebne przy internetowym przeglądaniu księgi.

Informatyzacja ostatniej grupy sądów umożliwi tak zwaną migrację prowadzonych przez nie ksiąg "papierowych" do postaci elektronicznej, czyli ich digitalizację.

[b]Do tej pory wersję elektroniczną uzyskało 12,1 mln ksiąg: przeemigrowało 9,5 mln ksiąg papierowych, a 2,6 mln ksiąg założono już w systemie informatycznym. Do zdigitalizowania zostało natomiast 6,7 mln ksiąg, czyli ok. jednej trzeciej, gdyż wszystkich ksiąg wieczystych jest w Polsce 18,8 mln. [/b]

Proces digitalizacji ksiąg wieczystych ma potrwać do końca 2013 r., ale minister Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział wczoraj, że powinien być sfinalizowany wcześniej, może jeszcze w 2012 r.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

[b]Docelowo elektroniczne księgi mają umożliwić internetowe uzyskiwanie odpisów z księgi, dokonanie w niej wpisów oraz dokonywanie wymaganych opłat.[/b] Kilkanaście ośrodków Migracyjnych Ksiąg Wieczystych ma po zakończeniu tego procesu zająć się transkrypcją nagrań z rozpraw sądowych, co ma być od jesieni wdrażane w sądach.