Tag: Księgi Wieczyste

Powiązane

Nieruchomości

Wpisy do ksiąg wieczystych mają być szybciej i taniej

Notariusze mają pomóc rozładować korek czekających na zmianę w hipotece. Na razie jest z tym źle.

Notariusze mają odciążyć sądy wieczystoksięgowe

Rząd zamierza powierzyć rejentom część czynności związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych, w tym wpisywaniem hipotek, jeśli takie będzie życzenie zainteresowanych.

Referendarze nie chcą oddać notariuszom wpisów do ksiąg wieczystych

Niektóre wydziały wieczystoksięgowe są mocno obciążone. Sytuację miałyby poprawić nowe uprawnienia notariuszy.

Trik z księgą wieczystą. Ziobro składa skargę nadzwyczajną

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 czerwca 2017 r., na mocy którego bezprawnie odebrano członkom wspólnoty mieszkaniowej prawa do współwłasności nieruchomości wspólnej na ulicy Karowej w Warszawie - podała Prokuratura Krajowa.

Szykują się duże zmiany ws. wpisów do ksiąg wieczystych

Rząd chce, by ostatecznie banki zwracały kredytobiorcom pieniądze, które pobierają od nich jako zabezpieczenie do czasu wpisu do księgi wieczystej. Takie wpisy będą mogły dokonywać nie tylko sądy, ale również kancelarie notarialne – informuje rmf24.pl.

Można zaskarżyć wpis hipoteki, jeśli złożono niekompletne dokumenty

Dopuszczalne jest załączenie do wniosku o wpis hipoteki przymusowej odpisu (kserokopii) decyzji podatkowej, ale musi być ona urzędowo poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ, który ją wydał w tej sprawie.

Wzmianki w księgach wieczystych – nowy sposób szantażowania deweloperów

Kilkunastomiesięczne terminy oczekiwania na wpisy w księgach wieczystych i system umożliwiający każdemu złożenie nawet absurdalnych wniosków przyczyniły się do patologicznego zjawiska - wymuszania korzyści majątkowych w zamian za zaprzestanie utrudniania, a niekiedy uniemożliwienia prowadzenia inwestycji, czy sprzedaży lokali.

Wpis wierzytelności nie następuje całkiem z automatu

Ujawnienie w księdze wieczystej przeniesienia hipoteki na skutek zbycia należności bankowej wymagało zgody właściciela nieruchomości pod warunkiem, że przewidziano ją w oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki.

Elektroniczne księgi wieczyste - problematyczne wnioski i wykreślanie wzmianek

Oprócz wadliwości ustawy problemem jest opieszałość sędziów w wykreślaniu wzmianek.

Dwie drogi weryfikacji hipoteki - praktyczna uchwała SN

Ważność wpisu w księdze wieczystej można kwestionować w zwykłej sprawie cywilnej, choćby takiej o zapłatę.