Tag:

Księgi Wieczyste

Powiązane

Nieruchomości

Jawność ksiąg wieczystych w orzecznictwie NSA

Problematyka jawności ksiąg wieczystych pojawiała się też wielokrotnie w judykaturze Naczelnego Sądu Administracyjnego i sposób postrzegania tej jawności nie jawi się jako jednolity, niezależnie od momentów pojawiania się tych zagadnień w orzecznictwie oraz od zmian w jego postrzeganiu.

Połączenie banków a wpis wierzyciela w księdze wieczystej

Przedsiębiorca nie ma obowiązku składania wniosku do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie zmiany danych wierzyciela hipotecznego, w przypadku połączenia banków lub przejęcia jednego banku przez drugi.

E-odpis z księgi wieczystej będzie równy wydrukowi

Rozporządzenie resortu sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych rozszerzy moc dokumentów wydanych przez sąd nie tylko na wydruki z tych ksiąg, ale też na ich wersje elektroniczne.

Spółdzielców czeka długa droga do uzyskania wpisu w księdze wieczystej

Uporządkowanie stanu prawnego terenów pod budynkami spółdzielczymi niekoniecznie umożliwi mieszkańcom szybkie uzyskanie prawa własności lokali.

Nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych

Notariusze mają zyskać dwa ważne nowe uprawnienia: do wydawania notarialnych nakazów zapłaty oraz do samodzielnego dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Notarialna odsiecz dla sądów już nie rządowa, ale poselska

Po miesiącu od odrzucenia w trzecim czytaniu ministerialnej propozycji włączenia rejentów do wydawania nakazów zapłaty i rozstrzygania spraw wieczystoksięgowych wraca ona jako przedłożenie grupy posłów PiS.

Ewa Szadkowska: Rząd się nigdy nie poddaje

Zgłaszanie ścieżką poselską rządowych projektów, które już raz wylądowały w koszu, to nowy sposób zastosowania starego patentu zwanego by-passowaniem legislacyjnym.

MS chce skrócić oczekiwanie na wpis hipoteki umownej do księgi wieczystej

Minister sprawiedliwości chce rozszerzyć katalog sprawami o wpisanie hipoteki umownej. Zmiana ma skrócić oczekiwanie na wpis hipoteki umownej do księgi wieczystej.

Duda podpisał ustawę. Nie będzie dodatkowego kosztu kredytu "za czekanie"

Po nowelizacji ustawy Prawo bankowe, banki będą musiały zwracać kredytobiorcom dodatkowe opłaty poniesione w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.