Zakładał rezygnację z uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę domu o powierzchni powyżej 70 mkw. (nie więcej niż dwukondygnacyjnego). Zlikwidowana miała także zostać możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na wznoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Związek Powiatów Polskich zauważył w swojej opinii do projektu, że po zmianie prawa bez jakiejkolwiek kontroli mogłyby powstawać praktycznie dowolnie duże domy jednorodzinne, nawet niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Poza taką kontrolą znalazłyby się też kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni do 15 mkw., stawiane jedynie na zgłoszenie. Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, zauważa, że miejscowości nadmorskie zostałyby zalane takimi budkami.

Zgodnie z projektem nowelizacji katalog obiektów wymagających jedynie zgłoszenia miał być także poszerzony m.in. o przydomowe schrony i ukrycia doraźne. Kontrowersje budziła też propozycja, by absolwenci technikum lub szkoły branżowej mogli projektować domy o kubaturze do 1000 m sześc., m.in. w gospodarstwach rolnych czy leśnych. Dotychczas było to zastrzeżone dla architektów. – W naszej ocenie jest to sprzeczne z prawem unijnym i nowoczesnym europejskim porządkiem, który szanuje kompetencje oparte na specjalistycznym wykształceniu – mówi „Rz” Piotr Fokczyński, prezes Izby Architektów RP.

Komisja Infrastruktury odrzuciła projekt w całości.

Czytaj więcej

Budowa domu powyżej 70 mkw. nie będzie wymagać pozwolenia