Miliony euro na społeczne projekty

Fundusze norweskie to szerokie wsparcie dla polskich organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Publikacja: 22.05.2023 03:00

Anders H. Eide. ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

Anders H. Eide. ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: Ambasada Norwegii

Polska i Norwegia są zarówno bliskimi partnerami w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i sojusznikami w NATO. Mamy silną i rozbudowaną współpracę dwustronną. Polska i Norwegia są również bliskimi partnerami w ramach funduszy norweskich i EOG, które od 2004 roku sfinansowały blisko 3500 udanych projektów w całej Polsce przyczyniających się do wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego.

Ostatnimi czasy w niektórych polskich mediach pojawiły się pewne dezinformacje na temat Funduszu Aktywni Obywatele realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG, kładąc się cieniem na skądinąd znakomitej współpracy. Jedno z błędnych założeń zakładało, że dotacje z Funduszu Aktywni Obywatele są przyznawane na podstawie afiliacji politycznej lub siedziby organizacji pozarządowej. Są to całkowicie niesłuszne założenia.

Wsparcie Funduszy Norweskich otrzymało m.in. Stowarzyszenie 515, które organizowało zajęcia edukacyj

Wsparcie Funduszy Norweskich otrzymało m.in. Stowarzyszenie 515, które organizowało zajęcia edukacyjne dla dzieci, przybliżające Odrę i jej znaczenie dla regionu

stowarzyszenie 515

Fundusz Aktywni Obywatele jest jednym z 11 programów wspartych w ramach funduszy norweskich i EOG realizowanych w Polsce. Programy te zostały uzgodnione pomiędzy rządem polskim a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Fundusz Aktywni Obywatele jest wdrażany przez doświadczone polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i pozostaje pod ścisłym nadzorem Biura Mechanizmów Finansowych trzech państw-darczyńców we współpracy z polskimi władzami.

Wspomniany fundusz podzielony jest na dwie części: fundusz krajowy o budżecie 30 milionów euro, wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, oraz fundusz regionalny o budżecie 23 milionów euro, przeznaczony głównie na wsparcie mniejszych organizacji, działających lokalnie, poza dużymi ośrodkami miejskimi. Ważne, aby odnotować, że otwarte konkursy oraz przejrzystość przepisów to kluczowe zasady w zarządzaniu funduszem zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Dotacje są przyznawane na zasadach otwartych naborów i na podstawie spełnienia obiektywnych i jasnych kryteriów, w tym doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawców. Wszyscy beneficjenci podlegają ścisłemu nadzorowi oraz okresowym kontrolom.

Projekty, które otrzymują wsparcie, obejmują szeroki zakres działań w różnych obszarach, m.in działania na rzecz wzmacniania grup narażonych na wykluczenie oraz promowania równości i praw człowieka, a także podnoszenia świadomości na temat dyskryminacji, uprzedzeń, mowy nienawiści i przemocy. Szczególna uwaga poświęcona jest wrażliwym społecznie grupom, takim jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności, migranci i uchodźcy, jak również dzieci i dorośli doświadczający przemocy. Fundusze Norweskie i EOG są również przeznaczane na działania związane z ochroną środowiska naturalnego i walką ze zmianami klimatu.

Na koniec 2022 r. Fundusz Aktywni Obywatele – Krajowy przeprowadził sześć otwartych konkursów, w wyniku których wsparcie otrzymało 507 projektów na łączną kwotę przekraczającą 29 mln euro, natomiast Fundusz Regionalny wsparł 293 projekty. Beneficjentami są organizacje zlokalizowane zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. Beneficjentami są organizacje realizujące różnorodne zadania zgodne z celami Funduszu Aktywni Obywatele. Ponadto za pośrednictwem funduszu regionalnego fundusze norweskie i EOG udzielają mikrograntów mniej doświadczonym organizacjom na bieżącą działalność związaną z budowaniem zespołu i organizacją pracy, współpracą w społecznościach lokalnych w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania powstających organizacji i podmiotów.

Materiał partnera: Ambasada Norwegii

Materiał partnera: Ambasada Norwegii

Polska i Norwegia są zarówno bliskimi partnerami w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i sojusznikami w NATO. Mamy silną i rozbudowaną współpracę dwustronną. Polska i Norwegia są również bliskimi partnerami w ramach funduszy norweskich i EOG, które od 2004 roku sfinansowały blisko 3500 udanych projektów w całej Polsce przyczyniających się do wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego.

Pozostało 88% artykułu
Kraj
Coraz bliżej prawdy o rakiecie w Przewodowie. Wiadomo czyj był pocisk
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Kraj
PiS przeciwko Holland. „Prezydent Duda segreguje Polaków na podstawie oglądanych filmów”
Kraj
Kampania wyborcza - podsumowanie
administracja
Wizy za łapówki. Kulisy afery w MSZ
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Kraj
Macewy pod posadzką remizy koło Chełma
Kraj
Elżbieta Witek o orędziu Tomasza Grodzkiego: Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi