Anders H. Eide

Miliony euro na społeczne projekty

Fundusze norweskie to szerokie wsparcie dla polskich organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.