Tag: Fundusze

Powiązane

Rynki

Fundusze mniejszych spółek z przewagą

Portfele akcji małych i średnich spółek zwiększają dystans przed funduszami szerokiego rynku. To raczej efekt słabości dużych firm, aniżeli wyjątkowej – na tle pozostałych rynków – siły przedsiębiorstw o mniejszej kapitalizacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Wyjątkowa oferta z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Sukces każdego przedsiębiorstwa wynika z przemyślanej strategii i umiejętności dostrzegania nowych perspektyw. Dlatego tak ważne w biznesie jest innowacyjne myślenie i gotowość do poszukiwania finansowych możliwości rozwoju. Wszystko to zapewniają środki z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Większość funduszy inwestycyjnych w lutym nie dała zarobić

Luty na światowych rynkach minął pod znakiem zmiany oczekiwań w górę na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne po tym, jak w styczniu oczekiwania te spadały.

Części funduszy udało się wydostać na powierzchnię

Rok 2022 kosztował sporo nerwów zarządzających funduszami oraz inwestorów, z których wielu na nowo poznało słowo: zmienność.

Mateusz Walewski: Fundusze, którymi administruje BGK – fakty i mity

W ostatnim okresie gorące publiczne dyskusje wzbudzają fundusze przepływowe, z których finansowana jest część wydatków publicznych, a które na mocy odpowiednich ustaw są ulokowane w Banku Gospodarstwa Krajowego i przez bank zarządzane. Wielu komentatorów argumentuje, że fundusze te są de facto stworzonym podczas pandemii COVID wehikułem, który służy do realizacji wydatków publicznych poza budżetem, a ich celem jest ukrycie przed obywatelami i rynkami finansowymi rzeczywistych rozmiarów długu publicznego.

Ciężka końcówka miesiąca dla funduszy inwestycyjnych

Większość funduszy inwestycyjnych wrzesień zakończy pod kreską. Spore rozczarowanie mogą czuć uczestnicy funduszy metali szlachetnych – w związku ze słabością złota.

Nareszcie lepsze czasy funduszy dłużnych. Po miesiącach strat lepsze notowania

Po miesiącach strat teoretycznie najbezpieczniejsze fundusze wyraźnie poprawiły notowania. Sprzyja im pogorszenie perspektyw gospodarczych, za którym idzie spadek oczekiwań co do zacieśniania polityki monetarnej.

Fundusze PE zaczęły hamować

Spada liczba przejęć i wyjść z inwestycji. Kolejne miesiące ożywienia nie przyniosą.

Część funduszy zaczeka z zakupami nieruchomości w Polsce

Zagraniczni inwestorzy w I kwartale chętnie lokowali pieniądze w nieruchomościach nad Wisłą, ale kolejne okresy mogą już być dotknięte konsekwencjami rosyjskiej napaści na sąsiadującą z nami Ukrainę – oceniają eksperci Knight Frank.

Fundusz inwestycyjny nie przygotuje local file

Zwolnienie z opodatkowania dochodu (przychodów) funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie pozbawia możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych.