O zamiarze złożenia takiego wniosku powiedziały dziś na konferencji w Sejmie posłanki PO Małgorzata Kidawa-Błońska i Iwona Śledzińska-Katarasińska.

W przygotowanym przez Platformę wniosku czytamy m.in., że "telewizja publiczna, przemianowana dwa lata temu na 'medium narodowe' całkowicie podporządkowane poprzez układ personalny obozowi rządzącemu, konsekwentnie i z coraz większym zaangażowaniem łamie (...) 21 pkt ustawy".

Swoistym liderem tego procederu jest według autorów wniosku TVP Info - "wyspecjalizowany program informacyjno-publicystyczny".

Wnioskodawcy przypominają brzmienie wymienionego przepisu, który mówi m.in. o "obowiązku dostarczania całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu".

Punkt 21 ustawy medialnej zobowiązuje również media publiczne do 'sprzyjania swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej", a także do umożliwienia "obywatelom i ich organizacjom uczestniczenia w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej".

Autorzy wniosku podkreślają, że "obecna praktyka telewizji publicznej jest całkowitym zaprzeczeniem tych cech",  jakość przekazu jest trudna do zaakceptowania, a dziennikarze "zamienieni w dzielnie walczących polityków". .

We wniosku podkreśla się dysproporcje między czasem antenowym poświęconym stronie rządzącej i opozycji, a inne od rządowych poglądy i stanowiska są poddawane manipulacjom poprzez "insynuacje i szyderstwa".

W piśmie czytamy, że "Prezes Jacek Kurski ma pełne przyzwolenie na traktowanie telewizji publicznej jako prywatnej własności PiS-u", a tak KRRiT, jak i Rada Mediów Narodowych milczą w tej sprawie.

PO zwraca się więc "w imieniu podatników, od których bezzasadnie wymaga się utrzymywania tworu, który służy i promuje jedynie aktualnie rządzących" o zaprzestanie przekazywania publicznych środków finansowych dla TVP.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM