Na Westerplatte rozpoczyna się kolejny etap badań archeologicznych. – Skoncentrujemy się na odkryciu i udokumentowaniu reliktów dwóch obiektów ważnych dla funkcjonowania i historii Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, chodzi o Wartownię nr 5 – zniszczoną 2 września 1939 r., w której zginęło co najmniej sześciu polskich żołnierzy – oraz Willę Oficerską – mówi Filip Kuczma, kierownik działu archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Celem badań jest sprawdzenie, czy w pobliżu miejsca, gdzie jesienią 2019 r. znaleziono ciała dziewięciu żołnierzy, znajdują się kolejne pochówki.

Od 15 marca do drugiej połowy kwietnia żołnierze z 2. Pułku Saperów z Kazunia Nowego zajmą się też oczyszczaniem Westerplatte z materiałów wybuchowych. Sprawdzą 6,63 hektara terenu.

W drugiej połowie marca rozpoczną się też badania geofizyczne. Pozwolą na uzyskanie informacji o położeniu i rozmiarach niewidocznych obecnie budynków, lejów po bombach.

W lutym została podpisana umowa pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej a pracownią NM Architekci z Warszawy, w ramach której przygotowana zostanie dokumentacja architektoniczno-urbanistyczna Cmentarza Wojskowego na Westerplatte. Projekt obejmuje budowę cmentarza wraz z udostępnieniem reliktów Wartowni nr 5 i Willi Oficerskiej. Elementy wchodzące w skład aktualnego cmentarza zostaną zdemontowane i zdeponowane w magazynach muzeum. Historyczny krzyż zostanie oczyszczony i poddany konserwacji. Zostaną też przeprowadzone ekshumacje spoczywających na Westerplatte szczątków mjr. Henryka Sucharskiego oraz kpr. Andrzeja Kowalczyka. Tymczasowo zostaną one złożone w bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku. Tam spoczywać będą do czasu ich uroczystego pochowania na nowym cmentarzu. Rozpoczęcie prac zaplanowano na grudzień 2021 r.

Dyrekcja muzeum zapowiada, że w IV kwartale 2022 r. udostępniony powinien zostać zwiedzającym historyczny budynek Elektrowni. W IV kwartale tego roku zostanie zaś ogłoszony konkurs architektoniczny na budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Inwestycja obejmie teren pola bitwy, m.in. tzw. czerwony mur, strefę magazynową, budynek zawiadowcy stacji oraz placówkę „Fort", jak również budowę nowego obiektu wystawienniczego.

W lipcu 2019 r. rząd po sporze z samorządem gdańskim przejął teren, na którym znajduje się Westerplatte. Specjalną ustawę przygotowali posłowie PiS. Muzeum ma być gotowe do 2027 r., a jego koszt jest szacowany na 220 mln zł.