Państwowa ochrona przed galopującymi cenami gazu i prądu to dotacja bez CIT

Bezzwrotna pomoc publiczna przyznana w związku z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej przyznawana firmom to dotacja zwolniona z CIT.

Publikacja: 15.01.2024 14:34

Cementownia Ożarów

Cementownia Ożarów

Foto: Fotorzepa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przesądził ważny spór podatkowy dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców, jakie państwo wprowadziło w reakcji na nagłe wzrosty cen gazu i prądu spowodowane agresją Rosji na Ukrainę.

Czytaj więcej

Będą dotacje na prąd z biomasy

Sprawa dotyczyła spółki o statusie tzw. dużego przedsiębiorcy. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że należy do globalnej grupy i jest producentem cementu, kruszyw oraz betonu dla sektora budowlanego. Jej działalność należy do energochłonnych. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej spowodował, że w marcu 2023 r. spółka podpisała umowę z operatorem rządowego programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. Na jej podstawie dostała bezzwrotną pomoc publiczną. Firma przedstawiła podstawy prawne przyznania wsparcia oraz kryteria jakie musiała spełnić, aby je otrzymać. Podkreśliła, że program jest finansowany ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Z wniosku wynikało też, że spółka prowadzi działalność operacyjną na terenie specjalnych stref ekonomicznych, więc koszty prądu w przeważającej mierze służą działalności podlegającej zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Wsparcie rządu to pomoc czy dotacja?

Niemniej firma była przekonana, że pomoc z rządowego programu nie jest zapłatą za jakiekolwiek świadczenie stanowiące dostawę towarów lub świadczenie usług. Ponadto nie ma bezpośredniego wpływu na cenę produkowanych przez nią towarów i świadczonych usług. Dlatego przede wszystkim chciała potwierdzenia, że pomoc publiczna wypłacona na podstawie umowy z państwem to przychód objęty ogólnym zwolnieniem dla dotacji z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

Fiskus na to się nie zgodził. Nie kwestionował co prawda, że zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT dotyczy wszelkich dotacji udzielanych ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Ale jego zdaniem pieniądze, o które pyta spółka dotacją nie są.

Urzędnicy tłumaczyli, że sporna pomoc nie stanowi w istocie realizacji żadnego celu publicznego. Skoro ustawodawca posługuje się pojęciem "pomoc", a nie "dotacja" to robi to w sposób racjonalny. 

Porażka fiskusa

Spółka poszła do sądu i wygrała. Kielecki WSA zgodził się ze skarżącą, że sporna bezzwrotna pomoc publiczna otrzymana na podstawie programu rządowego stanowi dotację zwolnioną na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

Sąd zauważył, że na podstawie tego przepisu wolne od podatku są dotacje rozumiane jako bezzwrotna pomoc finansowa udzielona np. przedsiębiorstwu ze środków publicznych m.in. z budżetu państwa. Z punktu widzenia ustawodawcy istotne jest więc tylko źródło pochodzenia środków. A w ocenie WSA to kryterium sporna pomoc wypełnia. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt: I SA/Ke 488/23.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przesądził ważny spór podatkowy dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców, jakie państwo wprowadziło w reakcji na nagłe wzrosty cen gazu i prądu spowodowane agresją Rosji na Ukrainę.

Sprawa dotyczyła spółki o statusie tzw. dużego przedsiębiorcy. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że należy do globalnej grupy i jest producentem cementu, kruszyw oraz betonu dla sektora budowlanego. Jej działalność należy do energochłonnych. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej spowodował, że w marcu 2023 r. spółka podpisała umowę z operatorem rządowego programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. Na jej podstawie dostała bezzwrotną pomoc publiczną. Firma przedstawiła podstawy prawne przyznania wsparcia oraz kryteria jakie musiała spełnić, aby je otrzymać. Podkreśliła, że program jest finansowany ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Z wniosku wynikało też, że spółka prowadzi działalność operacyjną na terenie specjalnych stref ekonomicznych, więc koszty prądu w przeważającej mierze służą działalności podlegającej zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a