Tag:

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA)

Powiązane

Organizacje

Podwyżka opłat za parkowanie była w dopuszczalnych granicach

Stawka za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju nie przekracza wartości maksymalnej określonej w ustawie o drogach publicznych. Uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny ws. podwyżki opłat za parkowanie.

Fiskus prawie w każdym rolniku doszuka się handlowca

To, że ktoś jest czynnym podatnikiem VAT i przed wycofaniem gruntu z produkcji rolnej, służył on do niej wykorzystywana, nie czyni go też podatnikiem od sprzedaży wydzielonych w ten sposób działek.

Fiskus dopatrzył się zależności w normalnym biznesie

Ukrytym zyskiem może być świadczenie powstałe w wyniku uzgodnień, których nie zawarłyby podmioty niepowiązane. Jednak nie ma normy nakazującej wspólnikowi wyposażenie spółki w prawo własności nieruchomości, które służyłyby jej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie każdy lokal oznacza biznes

Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane do celów mieszkalnych. W sprawie stawki podatku od nieruchomości wypowiedział się sąd wojewódzki.

Uchwałę o opłatach za odpady trzeba podjąć na czas

Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego. Uznał sąd ws. uchwały o opłatach za odpady, która nie została podjęta w terminie.

Pismo dyrektora nie wystarczyło aby właściwie załatwić sprawę

Rozstrzygnięcie o odmowie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych powinno nastąpić w formie decyzji.

Zamykając ulicę dla aut nie można zapominać o mieszkańcach

Zatwierdzając projekt czasowej organizacji ruchu starosta powinien rozważyć potrzeby społeczności lokalnej.

Wystąpienie wspólnika czasem zmienia zasady gry

Spółka jawna, która już uzyskała status podatnika CIT może go jednak stracić na skutek zmian w składzie osobowym jakim jest wystąpienie wspólnika ze spółki.

Nie ma wyraźnego zakazu, to podatnik ma prawo do rozliczenia

Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach.

Miejsce do ćwiczenia z bronią musi spełniać określone wymagania

Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy powinna być wydana po zbadaniu m.in. legalności jej zlokalizowania.