Tag:

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA)

Powiązane

Organizacje

Czy rada miasta może narzucić mieszkańcom rodzaj pojemnika na odpady?

Rada miasta ma prawo określić w uchwale obowiązek stosowania wyłącznie pojemników do wskazanego rodzaju odpadów – wynika z wyroku WSA w Gdańsku.

Gdzie jest opodatkowana usługa obsługi jachtu komercyjnego

Miejscem świadczenia usług związanych z obsługą jachtu komercyjnego na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca ma siedzibę.

Regulowanie rozkładów jazdy nie należy do rady gminy

Kwestie korzystania z przystanków komunikacyjnych powinny być uzgodnione w umowie między przewoźnikiem a samorządem terytorialnym, a nie określone w uchwale władz lokalnych.

Zaniechanie przy reformie związało ręce urzędnikom

Bank musi udostępniać KAS dane chronione tajemnicą bankową tylko wtedy, gdy są spełnione przesłanki z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. e prawa bankowego.

Uchwałą nie wolno wprowadzać dowolnych postanowień

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie przewiduje możliwości odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy remont szpitala to zadanie dla związku międzygminnego?

Czy można przekazać w drodze porozumienia administracyjnego zadania polegające na wykonaniu prac adaptacyjnych budynku, nawet jeśli jest w nim prowadzona działalność lecznicza?

Można żądać zwrotu opłat za śmieci po unieważnieniu uchwały. Przełomowy wyrok

Prawomocne unieważnienie uchwały śmieciowej daje podstawę do skorygowania deklaracji i żądania nadpłaconych w związku z tym opłat za śmieci. Tak uznał sąd administracyjny.

Bezrobotny nie może podjąć pracy przed przyznaniem bonu na zasiedlenie

Jeśli osoba bezrobotna, która złożyła wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie, rozpocznie pracę przed podpisaniem umowy, w której starosta przyzna jej bon, bonu nie dostanie.

Czy uchwałę o pieniądzach dla sołtysów trzeba opublikować w dzienniku urzędowym?

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów jest aktem prawa miejscowego. Jaki jest warunek wejścia jej w życie?

Usługi pośrednictwa bez podatku u źródła

Zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być dowolna czy rozszerzająca.