„Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań to hasło przewodnie pierwszej części (pierwszego priorytetu) programu Interreg Polska-Brandenburgia. W chwili obecnej prowadzony jest nabór wniosków m.in. w zakresie właśnie tego priorytetu i jego celu szczegółowego: „Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii”. Na dofinansowanie różnorodnych działań z tego zakresu przeznaczono ponad dziewięć mln euro.

Kluczowe partnerstwo