W lipcu 2021 r., gmin wystąpiła o wykładnię ustawy o VAT. A konkretnie chodziło o odliczenie VAT od wydatków związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi.

We wniosku wyjaśniła, że sprawy w zakresie cmentarzy gminnych należą do jej zadań własnych. Jest właścicielem cmentarzy komunalnych, na których świadczone są przede wszystkim odpłatne usługi m.in. udostępnienie miejsca pod groby i grobowce. Ich „techniczną” obsługę zleca swojej spółce komunalnej.