Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

W jaki sposób małżonek powinien udzielić zgody na zaciągnięcie długu obciążającego małżeński majątek wspólny, żeby wierzyciel mógł się zabezpieczyć na tym majątku lub prowadzić z niego egzekucję? I co ma zrobić wierzyciel, jeśli nie ma takiej zgody na piśmie?

Publikacja: 05.05.2022 22:29

Potrzebna zgoda małżonka na zaciągnięcie długu

Foto: Adobe Stock

Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej wciąż jest najczęstszą formą organizacji substancji majątkowej należącej do małżeństw w Polsce. Wynikają stąd doniosłe konsekwencje dla wierzyciela. Jeżeli chce on zabezpieczyć lub zaspokoić swą wierzytelność wobec jednego z małżonków na składnikach małżeńskiego majątku wspólnego – innych niż majątkowe składniki przedsiębiorstwa, niebędących dochodami z pracy zarobkowej dłużnika, jego działalności gospodarczej lub z praw autorskich – to powinien móc wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym, że wierzytelność ta powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Warto o tym pamiętać, bo niejednokrotnie okazuje się, że najcenniejsze składniki majątku dłużnika objęte są właśnie małżeńską wspólnością majątkową i wcale nie pozostają w związku z przedsiębiorstwem dłużnika lub z jego aktualną działalnością zarobkową.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości