fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT za 2012: 1 proc. podatku w odpowiedziach na pytania czytelników

W grudniu ubiegłego roku przekazałem darowiznę fundacji, która pomaga uzdolnionej młodzieży. W 2012 r. miałem tylko dochody z pracy. Czy w rozliczeniu rocznym mogę przekazać 1 proc. i jednocześnie odliczyć darowiznę?
Tak. Odliczenie darowizny nie wyklucza przekazania 1 proc. W tym samym zeznaniu podatkowym możemy skorzystać z odliczenia darowizn od dochodu (mówi o tym art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT), a także wypełnić wniosek o przekazanie 1 proc. naszego podatku na rzecz wybranej fundacji lub stowarzyszenia. Należy jednak pamiętać, że w rozliczeniu za 2012 r. możemy uwzględnić tylko te darowizny, których dokonaliśmy w ubiegłym roku. Darowizny przekazane w 2013 r. będą podlegać odliczeniu dopiero w zeznaniu za 2013 r.
Złożyłam już PIT-28, w którym rozliczam przychody z najmu. Dopiero teraz pomyślałam, że mogłabym przekazać 1 proc. Czy mogę to jeszcze zrobić?
Warunkiem przekazania 1 proc. podatku jest złożenie w terminie zeznania podatkowego za dany rok. Data przesłania do urzędu PIT-28 za 2012 r. upłynęła już z końcem stycznia 2013 r. Przypomnijmy, że jest to druk, w którym wykazujemy m.in. zyski z najmu opodatko wane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czytelniczka mogłaby przekazać odsetek PIT, gdyby złożyła korektę zeznania. Jeśli chce, by urząd uwzględnił 1 proc., ma na to czas do końca lutego 2013 r.
Przeczytałem, że aby przekazać 1 proc., trzeba wypełnić wniosek. Jak należy to zrobić?
W drukach zeznań podatkowych znajduje się część zatytułowana „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". Podanie w niej numeru KRS wybranej organizacji oraz kwoty do przekazania na jej rzecz jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Na jego podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze wybranej OPP. Nie potrzeba do tego żadnego dodatkowego pisma. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to zeznania złożonego w terminie lub korekty złożonej w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
Zamierzam przekazać 1 proc. fundacji działającej w moim mieście. Czy mogę potem sprawdzić, w jaki sposób wykorzystała te pieniądze?
Osoba, która zdecyduje się przekazać odsetek swojego podatku, może wyrazić w zeznaniu zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP jej nazwisko i adres, a także wysokość podanej we wniosku kwoty. Wiele fundacji i stowarzyszeń wykorzystuje taki kontakt, by podziękować darczyńcom i poinformować ich, w jakim celu wykorzystują przekazane wsparcie. Warto też przeczytać sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji, by zapoznać się ze sposobem jej działania. W razie wątpliwości można też skontaktować się osobiście z jej zarządem i poprosić o informacje na dany temat.
Moim jedynym dochodem jest emerytura z ZUS. Otrzymałam już PIT-40A za 2012 r. Czy w tej sytuacji mogę przekazać 1 proc. podatku?
By to zrobić, trzeba na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu złożyć w urzędzie zeznanie podatkowe. Nie ma innej możliwości.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA