Nieruchomości

Remonty i boksy w spółdzielni

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące małej spółdzielni mieszkaniowej, w której jestem członkiem rady nadzorczej. Czy zarząd miał prawo wybrać wykonawcę i zatwierdzić przeszacowany moim zdaniem koszt remontu budynku bez konsultacji z radą nadzorczą? Na walnym zgromadzeniu uchwalono jedynie plan takiego remontu, bez podawania jego kosztów. W trakcie wykonywanych prac przedstawiono radzie nieprawdziwe informacje o konkurencyjnych, tańszych ofertach i metodzie wykonania takiego remontu. Zarząd odmawia również wybudowania nowej altanki śmietnikowej wspólnie z sąsiadującymi domami, mimo że członkowie spółdzielni w większości opowiadają się za zleceniem tej budowy. Czy mając na piśmie podpisy członków, można podjąć taką uchwałę bez zwoływania walnego zgromadzenia? Czy jedynym wyjściem jest zawieszenie członka zarządu lub prezesa? I czy od tzw. boksów wejściowych do budynku, który jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, płaci się podatek od nieruchomości?
(Joanna T., Warszawa) Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
– Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej, jak sama nazwa wskazuje, jedynie nadzoruje prace zarządu spółdzielni. Oznacza to, że nie pełni żadnych funkcji decyzyjnych, poza oczywiście przyjęciem planu finansowo-rzeczowego spółdzielni, względnie powołaniem i odwołaniem zarządu lub jego członków. Skoro członkowie zarządu spółdzielni doszli do wniosku, że przyjęty w planie zakres prac trzeba poszerzyć, należy aneksować przyjęty plan finansowy spółdzielni i w ślad za tym podnieść opłatę eksploatacyjną umożliwiającą sfinansowanie zwiększonego zakresu rzeczowego, względnie skorygować plan remontów, zmniejszając ich zakres. Samo odwołanie członków zarządu lub prezesa spółdzielni nie spowoduje automatycznie znowelizowania planu remontów, jak również nie otworzy dodatkowego kanału wpływów środków finansowych do spółdzielni.Jeśli zaś chodzi o boks wejściowy, to nie wiem, co to jest. Mogę jedynie się domyślać, że jest to forma wiatrołapu albo jakiegoś zadaszenia przed wejściem do budynku. Ponieważ podatek od nieruchomości płaci się od budynków i budowli, to również i od boksu wejściowego należy ten podatek zapłacić.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL