fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Świadczenia z funduszu socjalnego bez VAT

Pracodawca, który przekazuje pracownikom świadczenia socjalne, nie jest podatnikiem VAT.
www.sxc.hu
Fiskus w końcu zmienił zdanie w sprawie rozliczania wsparcia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie chce już od niego podatku
Pracodawca, który przekazuje pracownikom świadczenia socjalne, nie jest podatnikiem VAT. Sądy uważają już tak od lat, fiskusa dopiero teraz przekonały argumenty przedsiębiorców. –  Większość urzędów skarbowych długo twierdziła, że czynności wykonywane w ramach działalności socjalnej są działalnością gospodarczą, powinny więc być opodatkowane – mówi Krzysztof Budasz, doradca podatkowy w kancelarii KDA Audyt. – Dotyczyło to zarówno świadczeń rzeczowych, np. paczek świątecznych, jak i usług (wycieczek albo pożyczek). Część firm, nie chcąc wchodzić w spór z urzędem, wykazywała więc podatek należny od przekazywanych świadczeń.

Wygrane w sądach

Ale przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na walkę z fiskusem, wygrywały w sądach. W orzecznictwie podkreślano, że pracodawca jedynie administruje funduszem, nie ma pełnej swobody w dysponowaniu jego środkami i wykonuje tylko obowiązki, które nakładają na niego przepisy. Te czynności nie mieszczą się w pojęciu działalności gospodarczej. Wykonując je, firma nie działa w charakterze podatnika VAT (np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. I FSK 1076/ 07I FSK 1491/09I FSK 1511/09, I FSK 1727/09I FSK 449/10)

Zmiana stanowiska urzędów

Wydaje się, że te argumenty w końcu trafiły do skarbówki. Spójrzmy na ostatnie interpretacje. Izba Skarbowa w Łodzi stwierdziła, że zakup świadczenia finansowego z zfśs to czynność poza sferą aktywności biznesowej pracodawcy i nie działa on w charakterze podatnika. Zarówno gdy świadczenie jest w całości pokryte z funduszu, jak i wtedy, gdy współfinansuje je beneficjent (interpretacja nr IPTPP2/443-54/12-2/IR).
Do podobnych wniosków doszła warszawska Izba Skarbowa. Podkreśliła, że działalność socjalna wykonywana przez pracodawcę jako administratora zfśs (tj. nabywanie towarów i usług, jak również ich udostępnianie uprawnionym osobom) nie podlega regulacjom ustawy o VAT (interpretacja nr IPPP1/443-210/12-2/PR).
– Wygląda na to, że fiskus w końcu pogodził się z porażką  – podsumowuje Krzysztof Budasz. – Firmy, które odprowadzały VAT z tego tytułu, mogą więc skorygować rozliczenie.
Przypomnijmy, że o zasadach finansowania działalności socjalnej mówi ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy działalność socjalna to m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej. Środkami funduszu administruje pracodawca (art. 10). Zasady i warunki korzystania z funduszu oraz gospodarowania jego zasobami pracodawca określa w regulaminie ustalanym razem z przedstawicielami pracowników (art. 8 ust. 2).
Masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl

Joanna Rudzka, doradca podatkowy, menedżer w kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Jakie skutki ma ewolucja poglądów fiskusa? Firmy, które do tej pory nie wykazywały VAT od działalności socjalnej, mogą odetchnąć z ulgą. Oczywiście pamiętając, że przy zakupach na jej potrzeby nie mogą odliczyć podatku naliczonego. Trudniejszą sytuację mają pracodawcy, którzy zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem urzędów odprowadzali VAT należny, jednocześnie odliczając podatek naliczony. W zasadzie powinni zmienić praktykę oraz skorygować rozliczenie, czyli zmniejszyć swój VAT należny i naliczony. To żmudna i czasochłonna operacja. Moim zdaniem jednak ewentualne wykrycie takiej nieprawidłowości u podatnika nie powinno co do zasady powodować negatywnych konsekwencji w postaci odsetek.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA