fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pośrednika z bankiem zawsze łączy umowa agencyjna

Osoba związana z bankiem umową agencyjną w zasadzie nie ma co liczyć na to, że jej kontrakt zostanie potraktowany jako umowa o pracę
Sąd Najwyższy w wyroku z 24 listopada 2011 r. (I PK 62/11) stwierdził, że outsourcing działalności bankowej w zakresie pośrednictwa czynności bankowych i faktycznych związanych z działalnością bankową jest dopuszczalny tylko w formie umowy agencyjnej.Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) bank może powierzyć przedsiębiorcy wykonywanie wyłącznie w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności „bankowych na podstawie umowy agencyjnej". Przepis ten wyraźnie wskazuje na formę, w jakiej bank może współpracować z osobami mającymi pośredniczyć między nim a potencjalnymi klientami.Bez alternatywy Jeśli zatem dwie strony umowy decydują się na podpisanie właśnie umowy agencyjnej, a jedna z nich dodatkowo podejmuje specjalnie w tym celu prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma mowy o tym, by uznać, że pod pozorną umową agencyjną kryje się w rzeczywistości stosun...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA