fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podobieństwa i różnice między umową o pracę i zleceniem

Podobieństwa i różnice między umową o pracę i zleceniem
Rzeczpospolita
Zatrudniający nie powinien tworzyć umowy łączącej w sobie te cechy różnych kontraktów, które są dla niego wygodne. Ryzykuje, że inspektorzy kontroli ją podważą i zobowiążą np. do opłacenia składek
Przede wszystkim przy wyborze rodzaju umowy dla zatrudnienia sezonowego i kształtując jej treść należy pamiętać, by nie miała ona charakteru mieszanego, łączącego elementy umowy o pracę i zlecenia (wyrok SN z 23 stycznia 2002 r.,  I PKN  786/00, OSNP 2004, nr 2, poz. 30).Jeśli bowiem zawiera zarówno cechy charakterystyczne dla zatrudnienia na  podstawie stosunku pracy, jak i dla umów cywilnoprawnych (zlecenie, umowa o dzieło), z orzecznictwa SN wynika, że do oceny, jaki faktycznie stosunek prawny łączy strony, decydujące znaczenie ma to, które z tych cech mają charakter przeważający (por. wyrok SN z 14 września 1998 r., I PKN  334/08, OSNAPiUS 1999, nr 20, poz.  646).Jeżeli przeważają te charakterystyczne dla umowy o pracę określone w art. 22 § 1 k.p., to mamy do czynienia z zatrudnieniem na etat. Jeśli natomiast cechy charakterystyczne dla stosunku pracy nie przeważają, to jest to kontrakt cywilnoprawny.Nie zawsze określenie w umowie cywilnoprawnej niekt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA