fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Ruszają procesy o prawa autorskie dotyczące "Orlików". Resort sportu przestrzega przed ugodami

Gminy zaniepokojone procesami o "Orliki"; resort sportu przestrzega przed ugodami ze spółką, która domaga się pieniędzy za prawa autorskie
Fotorzepa, Przemysław Wierzchowski
Gminy są zaniepokojone procesami o "Orliki"; resort sportu przestrzega przed ugodami ze spółką, która domaga się pieniędzy za prawa autorskie do projektu
Ministerstwo Sportu i Turystyki ostrzega gminy, że zawarcie ugody z firmą Archi Plus Sp. z o.o. w sprawie autorskich praw majątkowych dotyczących projektu boisk Orlik będzie uznaniem roszczeń tej firmy. Zdaniem resortu nie ma podstaw prawnych do zawierania takich ugód. Równocześnie ministerstwo deklaruje pomoc gminom, wobec których spółka wystąpi z powództwem o zapłatę.
Sprawa dotyczy ponad 150 gmin, uczestniczących w programie "Moje Boisko - Orlik 2012", którym spółka Archi Plus zarzuca naruszenie autorskich praw majątkowych do projektu pod nazwą "Typowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 50 m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa". Firma twierdzi, że gminy skorzystały z jej projektu udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, nie dostawszy do niego praw autorskich.
Natomiast ministerstwo twierdzi, że prawa którymi dysponowało były wystarczające do korzystania przez gminy z projektów w zakresie określonym w programie „Moje boisko - Orlik 2012".Spółka, właściciel projektu "Boisko Orlik" chce od gmin 600 tys. zł
Obecnie – według danych jakie posiada resort – prowadzone jest jedno, sporne postępowanie sądowe w sprawie naruszenia autorskich praw majątkowych do tego projektu, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Przemyślu. Przedmiotem tego postępowania jest roszczenie o zapłatę kwoty 50 tys. zł.
Resort informuje w informacji przekazanej Związkowi Gmin Wiejskich RP, że „Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki nie uznając zasadności zgłoszonych roszczeń zarówno co do zasady, jak również co do wysokości, przystąpił do przedmiotowego postępowania po stronie gminy w charakterze interwenienta ubocznego. Postępowanie znajduje się w początkowej fazie, w szczególności nie zostały przeprowadzone wszystkie dowody zawnioskowane w sprawie" – napisano.
Ministerstwo przyznaje, że do resortu napływają kolejne informacje o wzywaniu kolejnych jednostek samorządu terytorialnego do zawarcia ugody w postępowaniu polubownym. Spółka jako docelową wysokość roszczeń wskazała kwotę 600 tys. zł – informuje MSiT.
Ministerstwo przestrzega samorządy, że zawarcie ugody przez gminy oznaczałoby w istocie uznanie roszczeń Archi Plus sp. z o.o., co jest sprzeczne ze stanowiskiem Skarbu Państwa - Ministra Sportu i Turystyki. Dlatego – ostrzega resort – zawarcie ewentualnej ugody nie da gwarancji, że Skarb Państwa zwróci jednostkom środki wydatkowane tytułem ugody.
Natomiast przystąpienie ministerstwa do sprawy po stronie gminy będzie „możliwe i celowe w przypadku wystąpienia przez Spółkę przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego z powództwem o zapłatę". W tej sytuacji resort każdorazowo "podejmie działania mające na celu przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej jednostki" – czytamy w informacji.
Realizowany od 2008 r. program zakłada budowę w każdej gminie ogólnodostępnych, bezpiecznych i nowoczesnych kompleksów rekreacyjno-sportowych. Mają się one składać z boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz budynku z szatnią i sanitariatami. Całość umożliwiać prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez osoby we wszystkich grupach wiekowych.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA