fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zmiana granic parku narodowego: opinia gminy zamiast uzgodnień

Zmiana granic parku narodowego: opinia gminy zamiast uzgodnień
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Gminy najprawdopodobniej stracą prawo uzgadniania rozporządzeń w sprawie zmiany granic Parków Narodowych. Będą je jedynie opiniować
Wprowadzenie takiego rozwiązania zakłada obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (druk sejmowy nr 23).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami określenie i zmiana granic parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Jednocześnie art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że treść takiego rozporządzenia musi zostać uzgodniona z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. Oznacza to, że zmianę granic parku narodowego może zablokować uchwała rady gminy, która uzgodnienia takiego aktu odmówi.
Uzgodnienie jest najdalej idącą formą współdziałania organów w procesie stanowienia prawa. Aby uzgadniany akt mógł zostać wydany i wejść w życie konieczna jest zgoda zarówno organu wydającego, jak i uzgadniającego jego treść.
- Konieczność uzyskania wiążącego, pozytywnego stanowiska rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich skutecznie uniemożliwia zwiększenie stopnia ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych kraju – czytamy w przyjętym 26 czerwca przez rząd stanowisku. – Nie jest także możliwa realizacja założeń przyjętych w dokumentach strategicznych, jak np. zadań dotyczących utworzenia nowych i powiększenia istniejących parków narodowych.
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wprowadza zmianę istotną. Przewiduje bowiem, że zmiana granic parków narodowych będzie jedynie przez właściwe organy gmin opiniowana. Przy czym opinia rady w tej sprawie nie będzie miała charakteru wiążącego. A to oznacza, że Rada Ministrów będzie mogła rozporządzenie rozszerzające granice parku narodowego wydać nawet w sytuacji, gdy będzie ona negatywna.
Zdaniem rządu, propozycja zawarta w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy jest zasadna. – Taka forma umożliwi skuteczny dialog pomiędzy organami – czytamy w przyjętym przez Rząd stanowisku. – Bowiem opinia rady gminy będzie musiała zawierać merytoryczne uzasadnienie. Dzięki temu możliwy będzie dialog prowadzący do wypracowania konsensusu pomiędzy potrzebami ochrony przyrody, a potrzebami społeczności zamieszkujących teren, gdzie przewiduje się określenie lub zmianę granic parku narodowego. Rząd podkreślił, że wyrażone w opiniach uwagi gmin będą szczegółowo omawiane w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie danego parku narodowego.
W konsekwencji obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody został przez Radę Ministrów oceniony pozytywnie.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA