fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W postępowaniu podatkowym pomoże postępowanie karne

Dla podatników, którzy są stroną równolegle toczącego się postępowania podatkowego, pomocne może się okazać postępowanie karne. Warto umiejętnie to wykorzystać
Wszczynając postępowania podatkowe, zarówno urzędy skarbowe, jak i urzędy kontroli skarbowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania i stosowania przepisów procedury podatkowej zawartych w dziale IV ordynacji podatkowej (dalej op). Określa ona podstawowe zasady, którymi winny się kierować organy podatkowe, prowadząc postępowanie.Wśród nich jedną z najważniejszych jest zasada tzw. prawdy obiektywnej wyrażona w art. 122 op, która stanowi, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Konkretyzacją tej zasady jest art. 187 op mówiący, że organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.Gromadzenie dowodów Zgodnie z art. 181 op dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opini...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA