fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca

Zwiększają się różnice w płacach i zatrudnieniu w branżach

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
GUS podał szczegółowe dane na temat wynagrodzenia i zatrudnienia w maju w poszczególnych działach gospodarki
Przy wzroście przeciętnego zatrudnienie w firmach, gdzie pracuje od 10 osób w maju  o 0,3 proc. w skali roku, największy wzrost odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 4,7 proc.), informacji i komunikacji (o 3,2 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,0 proc.) oraz budownictwie (o 2,8 proc.). Zatrudniały także firmy zajmujące się transportem lądowym i rurociągowym (o 4,3 proc.), produkcją wyrobów z metali (o 3,2 proc). Niestety wciąż zatrudnienie zmniejsza się w firmach odzieżowych (7,7 proc.) meblarskich (o 6,1 proc.),  hurtowniach i motoryzacyjnych (o 4 proc.), oraz produkujących artykuły spożywcze (o 3,0 proc.).
Utrzymał się spadek zatrudnienia m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,0 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,5 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 1,2 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 0,9 proc.).
Zaś płaca przeciętnie wynosiła 3,62 tys. zł brutto i była nominalnie o 3,8 proc. wyższa niż przed rokiem (realnie o 0,2 pkt. proc.) Płace wzrosły nominalnie we wszystkich sekcjach, z wyjątkiem działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (spadek o 1,0 proc.) oraz w farmacji (5,4 proc.), produkcji wyrobów tytoniowych (2,7 proc.). Znacznie wyższe niż przed rokiem były wynagrodzenia m.in. w produkcji maszyn i urządzeń (o 9,0 proc.), produkcji wyrobów z metali (o 6,3 proc.), handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (o 6,0 proc.), produkcji odzieży (o 5,7 proc.), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 5,3 proc.) oraz produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,1 proc.).
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA