Urzędy skarbowe o amortyzacji

Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy do używania z zamiarem jego późniejszej odsprzedaży, w okresie krótszym niż rok. Nie wprowadziła go do ewidencji środków trwałych ze względu na przewidywany okres użytkowania samochodu krótszy niż rok. Kiedy może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu?Samochód o przewidywanym okresie używania krótszym niż rok nie jest środkiem trwałym. Spółka nie ma zatem obowiązku wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zaliczając wydatek na jego zakup do kosztów uzyskania przychodu, należy wziąć pod uwagę art. 15 ust. 4 d updop, który mówi, że koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okres...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL