fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Rio+20: deklaracje i zobowiązania

Delegaci ze 190 państw wypracowali w Rio de Janeiro deklarację na rzecz nowych ram zrównoważonego rozwoju
Jak wynika z ustaleń zakończonego 22 lipca Szczytu Ziemi, priorytetem na najbliższe lata będzie walka z ubóstwem i szerzącym się problemem głodu na świecie. Zrównoważona produkcja i konsumpcja, właściwe gospodarowanie zasobami naturalnymi, kreowanie tzw. zielonego wzrostu, ochrona ekosystemów oraz gotowość na zjawiska katastrofalne to dla ONZ cele równie ważne.
W deklaracji ostatniego dnia szczytu „The future we want" potwierdzono, że do 2015 r. należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby osiągnąć tzw. milenijne cele rozwoju. Chodzi o wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowanie równości płci, ograniczenie umieralności dzieci, poprawę opieki zdrowotnej nad matkami, ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób, stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi oraz stworzenie globalnego porozumienia na rzecz rozwoju.
Ponadto uczestnicy Szczytu Ziemi zobligowali się do ochrony praw człowieka oraz promocji wolności słowa, wyznania, walki z rasizmem i dyskryminacją płci. W sposób szczególny podjęte zostaną działania na rzecz wdrażania na świecie „zielonej gospodarki" (tzw. green economy). Krajowe polityki na jej rzecz muszą być spójne z prawem międzynarodowym, brać pod uwagę potrzeby krajów rozwijających się, wzmacniać współpracę międzynarodową, promować zrównoważoną produkcję i konsumpcję, a odpowiedzialność za „zieloną gospodarkę" spoczywać będzie na rządzie danego kraju.
Współpraca między rządami na rzecz zrównoważonego rozwoju, powołanie Społecznej i Gospodarczej Rady w celu weryfikacji osiągania milenijnych celów rozwoju oraz finansowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ze środków międzynarodowych instytucji finansowych (przy działaniach operacyjnych ONZ) są wśród najważniejszych deklaracji, które padły podczas zakończonej Konferencji Narodów Zjednoczonych.
Końcowy dokument szczytu zostanie opublikowany wkrótce przez ONZ.
Autorka jest założycielem, wiceprezesem Green Cross Poland
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA