fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Prawo wodne: Czystsze wody w Bałtyku

Dzięki strategii morskiej ma się poprawić stan wód morskich i ich środowiska
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne, która ma  wdrożyć dyrektywę ramową w sprawie strategii  morskiej.
Ta strategia  będzie obejmowała między innymi wstępną ocenę stanu środowiska morskiego, zestaw celów, sposób monitoringu wód morskich oraz krajowy program ich ochrony.
W programie tym zostaną określone kompleksowe działania mające proprawić stan  środowiska wód morskich wraz ze sposobem ich wdrożenia. Przygotowaniem wstępnej oceny stanu wód zajmie się główny inspektor ochrony środowiska. Będzie także odpowiadać za ich monitoring.
Strategia morska ma zawierać także zestaw właściwości, którymi powinno się charakteryzować środowisko wód morskich, zatwierdzony przez rząd i uzgodniony z Komisją Europejską. Za opracowanie celów środowiskowych i określenie terminu ich wprowadzenia w życie, a także za krajowy program  ochrony wód morskich będzie odpowiedzialny prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Państwa Unii Europejskiej położone w regionie Morza Bałtyckiego będą ze sobą w tym celu współpracować.  Zgodnie z założeniami dyrektywy wody morskie do 2020 r. mają już  być w dobrym stanie.
Termin transpozycji dyrektywy do polskiego prawa upłynął 15 lipca 2010 r. W listopadzie 2011  r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jeżeli Polska nie zdąży wdrożyć unijnej  dyrektywy do czasu wydania wyroku przez Trybunał, zapłaci za każdy dzień zwłoki  karę w wysokości prawie 60 tys. euro.
etap legislacyjny: konsultacje społeczne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA