fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

PIT: Umorzenie zaległego podatku od stypendium leży w interesie publicznym

Nowo powołany rzecznik praw absolwenta będzie miał m.in. za zadanie przyjrzeć się zawodom regulowanym i programom studiów, kształcących specjalistów w tych zawodach
Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Umorzenie zaległego podatku od zagranicznego stypendium leży w interesie publicznym
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który nie chciał umorzyć zaległego podatku od amerykańskiego stypendium. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że osobie, która zagraniczne stypendium w całości przeznacza na swoją naukę, a potem wraca do kraju, by tu konsumować jej owoce, należy się ulga uznaniowa (sygnatura akt: II FSK 2552/10).

Motywacja

Sprawa dotyczyła ambitnej studentki, obecnie nauczycielki angielskiego. W 2005 r. była studentką w nauczycielskim kolegium języków obcych oraz słuchaczem studiów zaocznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Żyła z renty po ojcu. Warunki materialne nie pozwalały jej na wyjazd zagraniczny. Przedsiębiorcza studentka znalazła jednak amerykańską fundację wspierającą osoby pragnące się kształcić w USA. Determinacja i spełnienie ostrych kryteriów pozwoliło jej dopiąć swego. Fundacja przyznała jej stypendium socjalne na rok akademicki 2005/2006, które za dobre wyniki w nauce zostało przedłużone na kolejny rok. Studia skończyła z wyróżnieniem.
W trakcie nauki podatniczka rozliczała się z amerykańskim fiskusem. Nie płaciła tam jednak podatku, bo stypendia w USA są z niego zwolnione. Kłopoty zaczęły się po powrocie do kraju. W 2010 r. nauczycielka złożyła korektę do PIT za 2005 r. i wykazała stypendium amerykańskie. Zapewne była przekonana, że to czysta formalność. Miała jednak pecha, bo się okazało, że akurat to konkretne stypendium nie jest zwolnione w Polsce. Ojczysty fiskus zażądał w sumie ok. 9 tys. zł.
Kobieta wystąpiła o umorzenie zaległości. Podkreśliła, że na jej zapłatę nie ma środków. Fiskus był niewzruszony. Jego zdaniem w sprawie nie zachodzą przesłanki ani ważnego interesu podatnika, ani ważnego interesu publicznego. Sytuacja majątkowa podatniczki jest dobra, bo miesięcznie zarabia ponad 2 tys. zł.
Nauczycielka nie złożyła broni. W skardze do sądu wyjaśniła, że gdyby wiedziała o konieczności zapłaty podatku, to musiałaby zrezygnować ze stypendium. Nie mogła zrozumieć, dlaczego po rozliczeniach w USA, gdzie stypendium było zwolnione z podatku, musi je wykazać w Polsce i zapłacić daninę rządowi polskiemu, który nie wydał ani grosza na jej edukację za oceanem. Umorzenie jej zaległości leży w interesie publicznym, zwłaszcza społeczności lokalnej.

Sprawiedliwość

Skarga się opłaciła. Sądy administracyjne nie zostawiły suchej nitki na postępowaniu fiskusa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że nakładanie obowiązku podatkowego od stypendium uzyskanego przez skarżącą kłóci się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Narusza to interes publiczny, w którym leży popieranie motywacji i determinacji młodych ludzi. Takiego samego zdania był NSA.
– Interes publiczny przemawia za tym, żeby podatnikowi, który uzyskał przychód w postaci zagranicznego stypendium, które w całości wydał na swoje wykształcenie i po powrocie dzieli się jego efektami ze społeczeństwem, umorzyć zaległość podatkową – mówił sędzia NSA Bogusław Dauter. – I to nawet, gdy jego sytuacja nie jest najgorsza.
Wyrok jest prawomocny.

Opinia:

Dariusz Malinowski, doradca podatkowy partner w KPMG
Sąd ze wszech miar słusznie stwierdził, że umorzenie zaległego podatku od zagranicznego stypendium może być uzasadnione nie tylko sytuacją majątkową podatnika, ale również przesłanką interesu publicznego. Przy czym interes publiczny nie może być rozumiany tylko jako ochrona podatkowych dochodów państwa. Sąd bardzo trafnie zwrócił także uwagę, że umorzenie podatku nie stanowi przywileju, ale jest formą pomocy udzielonej podatnikowi przez państwo, tak by nie doprowadzić do niepożądanych z punktu widzenia społecznego skutków. Odmowa zastosowania tego instrumentu mogłaby zniechęcić do powrotu do kraju osób kształcących się za granicą, co narażałoby Polskę na straty spowodowane odpływem kapitału ludzkiego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA