fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a zastosowanie zerowej stawki VAT

Faktury, dowody wydania towaru z magazynu oraz dokumenty zapłaty to za mało, aby udowodnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować zerową stawkę VAT
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 maja 2012 (I FSK 1229/11), potwierdzając prawidłowość rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Gdańsku.Skarga spółki dokonującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej WDT) okazała się bezzasadna. Spór toczył się o prawo do zastosowania zerowej stawki VAT w sytuacji, gdy transakcja zakwalifikowana przez spółkę jako WDT udokumentowana została: fakturami wystawionymi dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii, dowodami WZ oraz dokumentami zapłaty.Zdaniem organów podatkowych obu instancji dostawy te powinny były zostać opodatkowane stawką podstawową. To dlatego, że spółka nie posiadała wymaganych przez art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz ust. 11 ustawy o VAT dowodów wywiezienia z Polski towarów będących przedmiotem dostawy oraz dostarczenia ich nabywcy w Anglii.Z kolei zdaniem spółki przedłożone przez nią dokumenty w sposób jednoznaczny potwierdzały, że doszło do  WDT. Uprawniały więc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA