fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Koszt chaotycznego wyjścia Grecji: nawet 1 bln dolarów

Bloomberg
Bry­tyj­ski in­sty­tut CESBR osza­co­wał koszt dla świa­to­wej go­spo­dar­ki cha­otycz­ne­go wyj­ścia Gre­cji ze stre­fy eu­ro na 1 bln do­la­rów, czy­li na 5 proc. świa­to­we­go PKB
W przy­pad­ku "upo­rząd­ko­wa­ne­go" wyj­ścia Gre­cji, stra­ty wy­nio­są je­dy­nie 2 proc. świa­to­we­go PKB.- Konsekwencje ekonomiczne zależą od momentu, w którym dojdzie do rozpadu strefy euro i sposobu, w jaki się to stanie. Nie ma jednak wątpliwości, że rozpad eurolandzu będzie kosztowny. Niektóre kraje stracą około 10 proc. rocznego PKB. Ale to się stanie tak czy inaczej. Wybór jest pomiędzy okresem fiskalnego zaciskania pasa, a później szokiem po rozpadzie euro i później możliwym ożywieniem a szybkim końcem euro i wcześniejszym początkiem ożywienia - twierdzi Douglas McWilliams, analityk CEBR.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA