fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 241 z 27 grudnia 2007

Rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 1759 – 1761), z 5, 11 i 19 grudnia, w sprawie:
- stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych,
- wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego; te dwa weszły w życie 27 grudnia,
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; od 1 stycznia 2008 r.Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 1762 – 1763), dwa z 19 grudnia, w sprawie:
- kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
- średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych; oba od 1 stycznia.Rozporządzenia ministrów (poz. 1764 – 1772):
- finansów z 17 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; od 27 grudnia,
- gospodarki, dwa z 7 grudnia, w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych – oraz wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków – i zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych; oba od 11 stycznia,
- rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 11 grudnia, w sprawie:
– kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych; od 11 stycznia,
– wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej (zmiana); od 1 lutego,
- spraw wewnętrznych i administracji, z 13, 18 i 19 grudnia, w sprawie:
– zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (zmiana); od 11 stycznia,
– zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym; od 27 grudnia,
– świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej i członkom ich rodzin (zmiana); od 1 stycznia,
- zdrowia z 18 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; od 1 stycznia.
Zobacz treść Dz.U. nr 241
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA