fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Brak nazwiska na pieczątce służbowej nie narusza praw pracownika

Strażnik miejski nie może się domagać umieszczenia swojego nazwiska na pieczątce służbowej używanej do korespondencji wewnętrznej
Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. I PK 211/06).Gdy Witold S., strażnik od 1992 r., skończył studia, zaczął stemplować pisma urzędowe swoją prywatną pieczątką, na której było jego imię nazwisko i nowy tytuł zawodowy. Postępował tak, mimo że uprzednio straż odmówiła mu wydania takiej pieczątki, nie zgodziła się także na posługiwanie się niezarejestrowaną w rejestrze pieczęcią. W czerwcu 2004 r. Witold S. zwrócił się do komendanta o zarejestrowanie pieczęci w rejestrze. Gdy ten odmówił, powołując się na brak uprawnień do zmiany wzorów lub żądania rejestracji innych pieczęci, strażnik skierował sprawę do sądu.Zażądał ochrony dóbr osobistych, gdyż pracodawca zakazał mu używania pieczęci imiennej, która zawiera informację o uzyskanym tytule magistra.Sąd okręgowy stwierdził, że powód nie określił, w jakie konkretne dobro osobiste miałoby godzić działanie komendanta.Także sąd apelacyjny stwierdził, że zdobyte wykształcenie m...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA