fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Wygrywający auto sprzedaje je bez podatku

Zwycięzca konkursu może od razu sprzedać samochód i nie zapłaci z tego tytułu podatku dochodowego
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 19 grudnia 2007 r. (nr IPPB2/415-215/07-4/AF).
Podatniczka, która zwróciła się z pytaniem, wygrała samochód o wartości 37 215 zł (taka kwota znajdowała się na fakturze). Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda składała się z dwóch części: samochodu oraz wygranej pieniężnej w wysokości należnego podatku od obu części nagrody po jej ubruttowieniu. Oznacza to, że organizator konkursu wziął na siebie sfinansowanie 10-proc. podatku od wygranej, choć zasadą jest, że musi zapłacić go osoba otrzymująca nagrodę.
Podatek w wysokości 4135 zł trafił do urzędu skarbowego. Organizator konkursu przekazał podatniczce dokumenty potwierdzające wygraną wraz z oświadczeniem o zapłaconym podatku.
Zwyciężczyni sprzedała samochód, zanim minęło sześć miesięcy od jego wygrania. Oczywiście za mniejszą kwotę, niż wynosiła jego wartość w chwili wygranej, mianowicie za 35 tys. zł.
Izba skarbowa zgodziła się z jej stanowiskiem, że nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, jeśli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Artykuł 24 ust. 6 ustawy o PIT stanowi, że dochodem ze sprzedaży rzeczy jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy przychodem z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, pod warunkiem, iż wartość ta jest ceną rynkową.
W przypadku sprzedaży przed upływem sześciu miesięcy od dnia wygrania w konkursie samochodu wnioskodawczyni jako przychód wykaże więc cenę sprzedaży określoną w umowie sprzedaży. Kosztem uzyskania tego przychodu będzie natomiast kwota równa wartości samochodu, która stanowiła podstawę do naliczenia przez organizatora konkursu 10-proc. podatku od wygranej. Wynika to z art. 22 ust. 1d ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, gdy sprzedawane są nieodpłatnie nabyte rzeczy, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2–2b ustawy o PIT, określony został przychód – jego kwota stanowić będzie koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych rzeczy. Zasada ta będzie miała oczywiście zastosowanie także do sytuacji opisanej w pytaniu.
Podstawą do naliczenia zryczałtowanego 10-proc. podatku od wygranej był bowiem art. 11 ust. 2 ustawy o PIT. Ponieważ podatniczka sprzedała samochód za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, nie będzie ciążył na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Koszt nabycia (czyli wartość samochodu z chwili wygranej) będzie wyższy od uzyskanego przychodu.
Izba podkreśliła w interpretacji, że w takich okolicznościach podatniczka nie będzie miała prawa do rozliczenia straty w kolejnych latach, nawet jeśli osiągnie dochód z tego samego źródła przychodów. Nie pozwala na to art. 9 ust. 3a ustawy o PIT.
Zwróciła także uwagę, że przychód i koszty muszą być wykazane w zeznaniu rocznym PIT-36.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA