fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Będzie w czym wybierać

Jak co roku wiele uczelni wyższych uaktualnia ofertę studiów, dostosowując ją do wymagań i potrzeb rynku.
Wśród tegorocznych propozycji są m.in. kognitywistyka, judaistyka, elektroradiologia.

Tradycja i nowoczesność

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią nie tylko najstarszą w Polsce i bogatą w tradycje, lecz również nowoczesną, wychodzącą naprzeciw zachodzącym zmianom. Co roku kusi nowymi propozycjami. Od października uruchamia studia: weterynarię (stacjonarne jednolite magisterskie prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie), elektroradiologię (stacjonarne), judaistykę (stacjonarne – do tej pory jako specjalność), elektroniczne przetwarzanie informacji (do tej pory jako specjalność). Wśród nowości na studiach drugiego stopnia są: geografia (stacjonarne), judaistyka (stacjonarne), kulturoznawstwo (stacjonarne), polityka społeczna (stacjonarne i niestacjonarne).
– Otwarcie nowych kierunków: weterynaria oraz elektroradiologia poprzedziły badania rynku pracy w regionie Małopolski oraz analiza doświadczeń rekrutacyjnych obu uczelni. Programy studiów zostały dopasowane do wymogów krajów UE, co pozwoliło stworzyć unikatowe propozycje dla tegorocznych maturzystów – mówi Katarzyna Pilitowska, rzeczniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2012 roku Kraków będzie jedynym w Polsce południowej ośrodkiem akademickim kształcącym weterynarzy. Obecnie uniwersytety: Jagielloński i Rolniczy przygotowują dokumentację dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Głosy z sugestiami otwarcia studiów z zakresu weterynarii w Krakowie mieliśmy od wielu lat. Prosili o to nawet bardzo młodzi ludzie, którzy za kilka lat planowali kształcić się na weterynarzy. Jednak wcześniej nie dało się utworzyć kierunku. Brakowało odpowiedniego zaplecza naukowo-dydaktycznego – mówi rzeczniczka. Międzyuczelniane studia na kierunku weterynaria powstaną na bazie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, powołanego w czerwcu ubiegłego roku. Studia mają trwać dziesięć semestrów, a absolwenci będą mogli pochwalić się jednocześnie dyplomami UJ i UR. Absolwent będzie potrafił m.in. badać zwierzęta, rozpoznawać, zwalczać i leczyć choroby, sprawować nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Będą przygotowani do podjęcia pracy w zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych, administracji różnego szczebla.

Nowe propozycje mają ułatwić znalezienie pracy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie też ma kilka propozycji. Na Wydziale Filozofii i Socjologii powstanie kognitywistyka (I stopnia) oraz interdyscyplinarne studia religioznawcze (I i II stopnia), na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej będzie można studiować gospodarkę przestrzenną (I stopnia), Wydział Prawa i Administracji uruchamia bezpieczeństwo wewnętrzne (studia podyplomowe, trwające dwa semestry), zaś na Wydziale Ekonomii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki powstaną studia międzykierunkowe: matematyka i finanse, które będą prowadzone wspólnie przez te wydziały. UMCS jest czwartym w Polsce uniwersytetem uruchamiającym kierunek kognitywistyka. – Chcemy przyszłym studentom zaoferować studia o poznaniu i komunikacji. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani m.in.: zagadką umysłu i świadomości, komunikacją za pomocą znaków (zwłaszcza językowych), tworzeniem sztucznych (komputerowych) inteligentnych systemów poznawczych, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją, funkcjonowaniem mózgu, psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych, zwłaszcza językowych – mówi Aneta Śliwińska z biura prasowego UMCS. Kierunek realizowany będzie we współpracy z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych (obecnie Uniwersytet w Lund, Szwecja). Część zajęć prowadzona będzie w języku angielskim. Absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. w firmach sektora IT – będą mogli administrować sieciami komputerowymi, projektować systemy informatyczne, zarządzać informacją; w agencjach reklamowych i PR – będą potrafili kształtować wizerunek za pomocą języka i znaków pozajęzykowych, kreować i formułować przekazy reklamowe. Studia gwarantują opanowanie języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
Uruchomienie gospodarki przestrzennej to wynik wzrastającego zapotrzebowania na specjalistów z zakresu planowania i zarządzania przestrzenią. Studia będą prowadzone w ramach dwóch specjalności: planowanie przestrzenne i zarządzanie zasobami przestrzeni. Żacy będą się uczyć m.in. o kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin wiejskich, regionów, kraju i systemów osadniczych w skali międzynarodowej. Praktyczną wiedzę można będzie nabyć w czasie odbywania praktyk m.in. w biurach projektowych i w biurach planowania przestrzennego. – Absolwenci będą mieli szansę włączyć się w realizację aktualizowanej strategii województwa do roku 2020 w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 – dodaje Śliwińska.

Sposób na zwiększenie konkurencyjności

Nową ofertą kusi także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wśród nowości jest edytorstwo, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kultury i religie Bliskiego Wschodu, muzyka kościelna, polityka społeczna, sinologia. – Nowe kierunki to sposób na zwiększenie konkurencyjności, z jednej strony proponowane są zupełnie nowe kierunki, które mamy nadzieję, zwiększą szanse absolwentów na znalezienie dobrej pracy – np. sinologia czy krajoznawstwo i turystyka kulturowa, a druga grupa to kierunki wywodzące się ze specjalizacji, które zostały wyodrębnione jako samodzielne, ponieważ cieszyły się dużą popularnością, np. edytorstwo czy muzyka kościelna – mówi Katarzyna Bojko z biura rzecznika uniwersytetu.

Fizycy medyczni poszukiwani

Logistykę uruchamia Politechnika Świętokrzyska. W planach jest też otwarcie wzornictwa przemysłowego oraz chemii budowlanej.
Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na kierunek fizyka techniczna (studia 3,5-letnie inżynierskie). Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane oceny z: matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu wybranego spośród fizyki i astronomii, informatyki. – Otwarcie tego kierunku jest podyktowane przede wszystkim potrzebami rynku pracy. Wszystkie większe szpitale otrzymują coraz więcej urządzeń specjalistycznych wymagających wiedzy inżynierskiej i fizycznej, do ich obsługi wymagane jest wykształcenie fizyka medycznego – mówi Ewa Sapeńko, rzeczniczka, kierowniczka biura promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia chwali się kadrą, która ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. – Kilku pracowników od paru lat prowadzi badania z fizyki medycznej, a jeden z nich, doktor fizyki, zrobił w ubiegłym roku habilitację z nauk medycznych – dodaje. W programie będzie sporo zajęć z fizyki, ale także elementy biologii, anatomii, informatyki i analizy danych. Żacy na praktykach w szpitalu będą mogli poznać specyfikę zawodu. Dla kandydatów przygotowano na początek 30 miejsc.

Dialog i zaangażowanie

W Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza powstanie kierunek dialog i zaangażowanie społeczne (Wydział Teologiczny) oraz kilka specjalności, m. in.: historia wojskowości, nauczanie biologii, skandynawistyka. – Historia wojskowości, którą interesuje się w Polsce coraz większa liczba osób, czego przejawem są próby rekonstrukcji bitew odbywające się na terenie całego kraju, może stać się wymarzonym miejscem do studiowania dla zainteresowanych – mówi dr Dominika Narożna, rzecznik uniwersytetu. Bogatą ofertę nowych specjalności przygotował Wydział Neofilologii – oprócz wspomnianej wcześniej skandynawistyki UAM zamierza uruchomić filologie: ukraińską oraz wietnamską. – Filologie te w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością na innych uczelniach na świecie. Interesującą propozycją dla przyszłych studentów będzie również specjalność językoznawstwo komputerowe – pozwoli ona jej absolwentom lepiej zrozumieć świat, w którym technologie informatyczne odgrywają coraz większą rolę – dodaje Narożna.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA