fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ziemia pod las

Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa gruntu rolnego w celu jego zalesienia w ramach rządowego programu nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego – stwierdził Urząd Skarbowy (US) w Złotoryi (PD/415/1/7/07).
Pan M. otrzymał za darmo grunt rolny od Agencji Nieruchomości Rolnych. Przeniesienie własności stwierdzone zostało aktem notarialnym. Warunkiem nieodpłatności było posadzenie na gruncie lasu zgodnie z planem zalesienia Nadleśnictwa Złotoryja. Pan M. spełnił warunek – grunt został zalesiony w 2006 r., zresztą również z pomocą finansową państwa. Czy nieodpłatne nabycie tego gruntu jest przychodem, od którego trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? US w Złotoryi stwierdził, że nie. Wskazał przepis art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia z podatku wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz wartość świadczeń w naturze finansowanych lub współfinansowanych ze środków m.in. budżetu państwa, agencji rządowych lub ze środków pochodzących od organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Jednym z takich programów jest program zalesiania realizowany na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (DzU z 2003 r. nr 229, poz. 2273 ze zm.).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA