fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Sprzedaż firmowej nieruchomości z PIT

Dziennik Wschodni/Fotorzepa, Tomek Koryszko Tom Tomek Koryszko
Przedsiębiorca, sprzedając nieruchomość, której mimo obowiązku nie wpisał do ewidencji środków trwałych, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej
Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK739/10).
Orzeczenie zapadło w sprawie osoby prowadzącej razem ze wspólnikami działalność w formie spółki cywilnej. W 1997 r. przedsiębiorcy uzyskali spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Wykorzystywali go w działalności gospodarczej. Po dziesięciu latach prawo do lokalu zostało przekształcone w odrębną własność, po czym wspólnicy sprzedali nieruchomość.
Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o PIT określone składniki majątku, w tym spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego i lokale będące odrębnym przedmiotem własności, o wartości przekraczającej 3500 zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307). Mimo to, jak wyjaśnił jeden ze wspólników, lokal nie został wprowadzony do ewidencji i nie był amortyzowany. Tak przedstawiając stan faktyczny, zwrócił się do izby skarbowej z pytaniem o kwalifikację podatkową przychodu ze sprzedaży.
Podatnik przedstawił dwa hipotetyczne rozstrzygnięcia:  źródłem przychodu jest działalność gospodarcza albo odpłatne zbycie nieruchomości. Sam obstawał przy stanowisku, że poprawną kwalifikacją jest zaliczenie przysporzenia jako sprzedaży niezwiązanej z działalnością firmową.
Art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przesądza, że za przychody z działalności gospodarczej uważa się m.in. środki uzyskane z odpłatnego zbycia środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Podatnik uznał więc, że aby uznać cenę sprzedaży za przychód firmowy, muszą być łącznie spełnione dwa warunki: wykorzystywanie środka trwałego w działalności gospodarczej i wpisanie go do ewidencji.  Skoro więc nie został spełniony warunek wpisania do ewidencji środków trwałych, to do przychodu ze sprzedaży będzie miał zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 (przychód ze sprzedaży nieruchomości).
Taka kwalifikacja była dla podatnika bardzo korzystna, ponieważ jeśli odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat liczonych od końca roku  kalendarzowego, w którym doszło do nabycia, nie podlega PIT.
Organ podatkowy widział sprawę zupełnie inaczej. Wyjaśnił, że przepisy nie regulują wprost sytuacji opisanej przez wnioskodawcę, odmówił jednak przyznania racji podatnikowi. Powołał się na zasadę, że przychód z działalności gospodarczej stanowi każda kwota należna podatnikowi prowadzącemu firmę.
Wspólnik bezskutecznie próbował doprowadzić do uchylenia interpretacji przed sądami administracyjnymi. W drugiej instancji NSA doszedł do wniosku, że w sytuacji kiedy podatnik w celu osiągnięcia korzyści uchyla się od obowiązku wpisania danego składnika majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to nawet gdy nie ma stosownego wpisu,  sprzedaż danego składnika majątku generuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA