fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zleceniobiorca student musi poczekać na zasiłek

www.sxc.hu
- Od ponad roku zatrudniamy na umowę-zlecenie studentkę.
Do połowy października br. nie płaciliśmy za nią składek na ZUS, bo nie ukończyła 26 lat.
Płacimy wszystkie składki od 16 października. Równocześnie kobieta poprosiła o zgłoszenie jej do ubezpieczenia chorobowego od tego samego dnia.
Przyniosła zwolnienie lekarskie od 31 października br. Czy ma prawo do zasiłku chorobowego, czy musi poczekać na to prawo trzy miesiące?
Zleceniobiorczyni uzyska prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 90 dni ubezpieczenia chorobowego, czyli od 14 stycznia 2012. Wcześniejsze zwolnienia lekarskie będą nieodpłatne.
Osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia mogą zgłosić się (za pośrednictwem zleceniodawcy) do ubezpieczenia chorobowego, jeśli obowiązkowe są dla nich ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast zleceniobiorca, który studiuje i nie ukończył 26 lat, nie może podlegać żadnym ubezpieczeniom – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.
Wyłączenie takich osób z kręgu ubezpieczonych wyraźnie wynika z art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). A skoro nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym, to nie mają prawa do żadnych zasiłków finansowanych z tego ubezpieczenia.
Sytuacja zmienia się po tym, gdy zleceniobiorca albo przestaje studiować, albo ukończy 26 lat. Zakładając, że jego jedyną pracą jest ta wykonywana na podstawie umowy cywilnej, od dnia, kiedy utracił status studenta lub świętował 26 urodziny, ubezpieczenia emerytalne i rentowe stają się dla niego obowiązkowe. I dopiero od tego dnia może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, które jest dla niego dobrowolne.
Prawdą jest, że już od daty objęcia tym ubezpieczeniem może otrzymać zasiłek chorobowy, ale tylko wtedy, gdy konieczność zgłoszenia umowy-zlecenia do ZUS wynikała z ukończenia studiów. Absolwent szkoły wyższej nie musi bowiem czekać na zasiłek chorobowy, jeśli przystąpi do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Taki przywilej wynika z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.). Jeśli jednak zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS w związku z tym, że ukończył 26 lat, to obowiązują go ogólne warunki uzyskania prawa do zasiłku.
A to oznacza, że obowiązuje go tzw. okres wyczekiwania, czyli „chorobówkę” może dostać dopiero od 91 dnia po zgłoszeniu się do ubezpieczenia chorobowego. Taki czas wyczekiwania obowiązuje osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie.
—Magdalena Wypijewska
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA