fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Liczmy podróżnych

Unia Europejska potrzebuje bardziej nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania przepływem podróżnych na swoich granicach zewnętrznych – ogłosiła Komisja Europejska.
W związku z tym przedstawiła główne rozwiązania dotyczące wykorzystania nowych technologii w celu ułatwienia życia obcokrajowcom często podróżującym do UE oraz usprawnienia systemu monitorowania obywateli państw trzecich, którzy przekraczają granice.
- Wyzwaniem dla wielu państw członkowskich jest umożliwienie podróżnym sprawnego i szybkiego przekraczania granic, a jednocześnie zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony – czytamy w komunikacie. Z danych Eurostatu wynika, że każdego roku zewnętrzne granice UE przekracza 700 mln obywateli Unii oraz państw trzecich. Zakłada się, że w przyszłości liczba ta będzie znacznie wyższa. Do roku 2030 liczba pasażerów na lotniskach europejskich może wzrosnąć o 80 proc. O ile procedury odprawy granicznej nie zostaną w odpowiednim czasie zmodernizowane, może to oznaczać dla podróżnych większe opóźnienia i dłuższe kolejki. - W interesie Unii leży ułatwienie turystom i osobom podróżującym służbowo wjazdu na teren Europy – uważają przedstawiciele KE.
W opinii Cecili Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych, zadaniem Unii jest stałe unowocześnianie systemu zarządzania swoimi granicami zewnętrznymi oraz zadbanie o to, by strefa Schengen była lepiej przygotowana do sprostania przyszłym wyzwaniom. - Inicjatywa na rzecz inteligentnych granic umożliwiłaby regularnie podróżującym osobom szybsze przekraczanie granic, a nam pomogłaby wzmocnić ochronę na granicach zewnętrznych UE – napisała w komunikacie. Inicjatywa na rzecz inteligentnych granic zakłada wdrożenie: - systemu wjazdów i wyjazdów, który polegałby na rejestrowaniu w elektronicznej bazie danych czasu oraz miejsca wjazdu, a także okresu trwania zatwierdzonych krótkich pobytów. Zastąpiłby on obecny system stemplowania paszportów. Dane te byłyby następnie udostępniane organom ds. kontroli granic i imigracji. - programu rejestrowania podróżnych, który umożliwiałby wjazd na teren UE określonym grupom często podróżujących osób z państw trzecich (tj. osoby podróżujące służbowo, członkowie rodzin itp.). Osoby takie byłyby poddane stosownej uprzedniej kontroli zgodnie z uproszczonymi zasadami odprawy granicznej dokonywanej przy użyciu automatycznych bramek. Przyspieszyłoby to przekraczanie granic dla 4 - 5 mln podróżnych rocznie oraz przyczyniłoby się do inwestycji w nowoczesne systemy automatycznej kontroli granic (np. na podstawie paszportów biometrycznych) na głównych punktach granicznych.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA