fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

VAT: Świadczenie złożone opodatkowane preferencyjną stawką

Dostawa wyrobów medycznych wraz z elementami dodatkowymi, które nie są takimi wyrobami ani ich wyposażeniem, ale bez których nie jest możliwe ich uruchomienie i funkcjonowanie, jest objęta 7-proc. stawką VAT
Tak orzekł WSA w Bydgoszczy 26 września 2011  (I SA/Bd 340/11).
We wniosku o udzielenie interpretacji przepisów podatkowych spółka pytała, jaką stawkę VAT należy stosować do sprzedaży wyrobów medycznych wraz z elementami dodatkowymi, które nie są takimi wyrobami ani ich wyposażeniem, a także do powiązanych z dostawą usług instalacji, uruchomienia i szkolenia pracownika oraz usług elektrycznych, montażowych, sieciowych itp. Zdaniem spółki dostawa powinna być w całości opodatkowana 7-proc. stawką VAT jako świadczenie złożone. Organ podatkowy stwierdził, że obniżoną stawkę można zastosować jedynie do dostawy wyrobów medycznych, a sprzedaż dodatkowych elementów i świadczenie usług należy potraktować jako odrębne transakcje, opodatkowane stawką podstawową.
Nie można tu bowiem zastosować wykładni rozszerzającej, a sprzedaż elementów dodatkowych niezależnie nie zmienia ich charakteru i wartości. Spółka zaskarżyła interpretację, zarzucając naruszenie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 106 załącznika nr 3 do tej ustawy, dotyczących zastosowania 7-proc. stawki do sprzedaży wyrobów medycznych. Podniosła, że elementy dodatkowe nie są samodzielnymi wyrobami medycznymi, ale ich integralnym wyposażeniem, i są niezbędne do ich działania w sposób prawidłowy i wymagany przez klienta nabywającego kompleks urządzeń funkcjonujących jako całość. Sąd uchylił interpretację, orzekając, że dostawa jest świadczeniem złożonym w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast opodatkowanie związanych z nią usług zależy od ich charakteru i zakresu, dlatego organy powinny zbadać, czy również te usługi tworzą wraz z dostawą wyrobów medycznych jedno świadczenie, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. —Ewa Lewicka współpracowniczka Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte Komentuje: Marek Konieczny, dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Poznaniu) W tej sprawie kluczowe było spojrzenie na realizowaną dostawę w kontekście możliwości uznania jej za kompleksową transakcję bądź za odrębne dostawy pojedynczych towarów w zasadzie niezwiązanych ze sobą. Sąd musiał z jednej strony wziąć pod uwagę ogólną zasadę stosowania interpretacji zawężającej przy weryfikowaniu zakresu „wyłączeń” z opodatkowania podstawową stawką VAT, z drugiej – wytyczne wynikające m.in. z orzecznictwa ETS i polskich sądów administracyjnych dotyczące świadczeń złożonych. W mojej ocenie WSA słusznie uchylił zaskarżoną interpretację. Przede wszystkim organy podatkowe nieprawidłowo oceniły charakter pobocznych świadczeń (dostaw towarów) realizowanych w ramach analizowanej transakcji, postrzegając je jako objęte odrębnym reżimem opodatkowania, nie biorąc przy tym pod uwagę ich funkcjonalnego związku z podstawowym towarem. Jak słusznie twierdziła spółka, dostawa powinna być w całości opodatkowana obniżoną stawką VAT jako świadczenie złożone, gdyż wyroby medyczne stanowią integralną całość wraz z dodatkowymi urządzeniami, bez których prawidłowe ich działanie nie byłoby możliwe. Zgodnie z wytycznymi  wynikającymi z rozstrzygnięć ETS (np. wyroki w sprawach C-349/96, C-308/96 i C-94/97) świadczenie obejmujące jedną transakcję z ekonomicznego punktu widzenia nie powinno być sztucznie dzielone, by nie zakłócić funkcjonowania systemu VAT. Jednocześnie w przypadku jednej złożonej transakcji dane świadczenie musi być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie jest dla klienta celem samym w sobie, lecz środkiem służącym jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego. Kwestią, którą sąd pozostawił do rozstrzygnięcia, jest traktowanie usług elektrycznych, montażowych, sieciowych itp. realizowanych w związku z dostawą. Uzależnił to rozstrzygnięcie od specyfiki stanu faktycznego, który nie został przedstawiony w wystarczający sposób. Omawiana sprawa pokazuje, niestety, tendencję organów podatkowych do profiskalnego interpretowania przepisów o VAT (przy dość pobieżnej ocenie danych stanów faktycznych). Więcej w serwisie: Dobra Firma » Podatki i księgi » VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Usługi medyczne i dentystyczne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA