fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Fundusz sołecki: wydatki na inne cele bez refundacji

www.sxc.hu
Treści wniosku o środki z funduszu sołeckiego nie można zmienić – przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Ustawa o funduszach sołeckich (DzU z 2009 r. nr 52, poz. 420 ze zm.) nie przewiduje trybu, w którym można by dokonać zmian przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców.
Zgodnie z ustawą wnioski w sprawie przydziału środków z funduszu sołeckiego można było składać do 30 września. Co więcej – jak informuje RIO w Katowicach – ustawa nie przewiduje również możliwości zmiany treści złożonego wniosku poprzez złożenie nowego wniosku w terminie ustawowym. Oznacza to, że uchwalony przez zebranie wiejskie i przekazany wójtowi w terminie wniosek jest ostateczny.
Oczywiście istnieje możliwość wykorzystania przyznanych sołectwu środków na inne cele niż we wniosku wskazane. – W razie rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia lub niemożności jego wykonania istnieje możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków na wykonanie w danym roku budżetowym innych zadań, w tym zgodnych z sugestiami przekazanymi przez sołectwo – wyjaśnia izba. Katowicka RIO przestrzega jednak, że wydatek taki traci charakter wydatku z funduszu sołeckiego. A to oznacza, że gmina nie otrzyma refundacji wydatków z budżetu państwa. Zobacz serwis: Samorząd » Finanse » Fundusz sołecki
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA