fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 209 z 3 października 2011

Ustawy:
- z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, poz. 1243 - z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, poz. 1244
Rozporządzenie Rady Ministrów: - z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta", poz. 1245 Rozporządzenia: - ministra obrony narodowej z 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych, poz. 1246 - ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, poz. 1247. Zobacz treść: Dz.U. Nr 209
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA