fbTrack

Mundurowi

Wzrośnie wynagrodzenie policjantów, pograniczników, strażaków i BOR-u

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
O 494 zł ma wzrosnąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie policjanta, pogranicznika, strażaka i mundurowego z BOR
Taką podwyżkę do 2015 r. zakłada przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012 – 2016.
Ma być on kontynuacją programu obowiązującego w latach 2007 – 2011. Zdaniem resortu aktualny program poprawia działania formacji. Dzięki temu wzrasta też bezpieczeństwo państwa i obywateli. Program przygotowany na kolejne lata zakłada przeznaczenie określonych środków dla poszczególnych formacji na takie przedsięwzięcia jak zakup m.in. sprzętu transportowego oraz obsługowo-naprawczego. To także zakup i modernizacja sprzętu łączności i systemów IT oraz poprawa infrastruktury budowlanej.
Ponadto program ma wzmocnić motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy. Zdaniem MSWiA ma to mieć wpływ dyscyplinujący i antykorupcyjny. Dla policjantów projekt przewiduje 605 931 tys. zł umożliwiających wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy w latach 2013 – 2015. Oznacza to, że w tych trzech latach policjanci dostaną podwyżkę przeciętnego uposażenia (z 1/12 nagrody rocznej), przy kwocie bazowej dla funkcjonariusza wynoszącej 1523,29 zł, łącznie o 494 zł. Takiej samej podwyżki mogą się spodziewać inni funkcjonariusze objęci programem. Przy czym Straż Graniczna ma otrzymać 98 280 tys. zł na ten cel, Państwowa Straż Pożarna – 180 579 tys. zł, natomiast Biuro Ochrony Rządu – 13 539 tys. zł. Wyróżnianie finansowe tych ostatnich ma także wpłynąć na ograniczenie zjawiska rezygnacji ze służby w BOR doświadczonych funkcjonariuszy. Ponadto projekt przewiduje środki na wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych pracujących w poszczególnych formacjach. Przeciętnie wynagrodzenie takich osób w latach 2013 – 2015 ma wzrosnąć o 400 zł. Jak wyjaśnia MSWiA, przedstawione propozycje uposażeń i wynagrodzeń trzeba traktować jako dodatkowe. A ewentualne wprowadzenie podwyżek ustawowych objęłoby także funkcjonariuszy i pracowników objętych programem. Etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL