fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od najniższych zarobków najczęściej nie odprowadzamy składki zdrowotnej

Zatrudnionemu na części etatu, któremu niewiele płacisz, obniżasz zwykle składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej.
Wynika tak z art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zm.). Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany w związku z wykonywaniem umowy o pracę. Wyłączamy z niej jednak wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki. Składek nie naliczamy również od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Podstawę wymiaru składki zdrowotnej za zatrudnionego też tak ustalamy. Włączamy jednak do niej wynagrodzenia za czas choroby oraz nie stosujemy ograniczenia do limitu 30-krotności. Obniżamy ją ponadto o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane i potrącane ze środków podwładnego. Przypomnijmy, że pokryw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA