fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Za co płacisz, ubezpieczając dziecko?

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
W pierwszych dniach nowego roku szkolnego dzieci przynoszą ze szkoły informacje o wysokości składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Czy wiesz za co płacisz?
Decyzję o wyborze oferty ubezpieczeniowej podejmuje zazwyczaj kierownictwo szkoły lub rada rodziców. Oferty te często znacznie różnią się między sobą i to nie tylko ceną.
- Kiedy dostaniemy informację o ubezpieczeniu, które szkoła proponuje naszym dzieciom, sprawdźmy nie tylko koszty, ale także zakres ubezpieczenia. Określa on, jakie świadczenia przysługiwać będą dziecku w razie wypadku i jak starać się o wypłatę odszkodowania - radzi Katarzyna Rudzka z InterRisk.
Przed opłaceniem składki rodzicom przysługuje prawo sprawdzenia zakresu proponowanego przez szkołę ubezpieczenia. Najważniejsza informacja dotyczy sytuacji, w jakich dziecko otrzyma odszkodowanie, a także suma ubezpieczenia określająca maksymalną wysokość odszkodowania. Dla określonych zdarzeń firmy ustalają tzw. podsumy, często dużo niższe niż główna suma ubezpieczenia. Tak jest też w sytuacji, jeżeli w zakresie ubezpieczenia są koszty leczenia – taki limit może dotyczyć np. kosztów opieki stomatologicznej.
– Szkolne ubezpieczenia wypadkowe mają jedną podstawową zaletę - są wystandaryzowane i oferowane dużej grupie odbiorców, a dzięki temu korzystniejsze cenowo niż produkty indywidualne. Niestety oznacza to też, że wszyscy uczniowie mają najczęściej jeden, taki sam zakres ubezpieczenia, nie zawsze zabezpieczający potrzeby naszego dziecka – wyjaśnia Aleksandra Bruzdewicz z departamentu sprzedaży Allianz Polska.
W praktyce może to oznaczać, że jeżeli dziecko chodzi np. na dodatkowe zajęcia sportowe poza szkołą lub wyjeżdża zagranicę, konieczne jest dokupienie dodatkowego ubezpieczenia. Standardowe polisy szkolne wykluczają bowiem zwykle takie przypadki.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy również sprawdzić jak wygląda tzw. tabela uszkodzeń ciała. To ona bowiem określa wysokość wypłacanych odszkodowań.
Kolejnym ważnym elementem polisy wypadkowej jest sposób wypłaty odszkodowania. W większości ofert świadczenie wypłacane jest już za samo zaistnienie zdarzenia, a nie tylko za jego trwałe konsekwencje, a wypłata następuje po przedstawieniu wypełnionego druku zgłoszenia. Jest to korzystne rozwiązanie, szczególnie w przypadku dzieci, nie wymaga bowiem skomplikowanej procedury kierowania dziecka na komisje lekarskie, gdzie lekarz orzecznik decyduje o stopniu uszczerbku na zdrowiu.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA