fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wnosząc przedsiębiorstwo aportem, nie uzyskujesz przychodu

Przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, nie trzeba od razu na wstępie płacić podatku. Warunkiem jest jednak wniesienie aportu w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Zasadą jest, że już w momencie objęcia udziałów lub akcji za wkład niepieniężny do spółki kapitałowej nowy wspólnik powinien wykazać odpowiednie przychody i koszty. Wyjątek to sytuacja, gdy wkładem niepieniężnym jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W takim wypadku nominalna wartość udziałów lub akcji objętych w spółce mającej osobowość prawną (albo wkładów w spółdzielni) jest zwolniona od podatku. Takie rozwiązanie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).Definiując przedsiębiorstwo, przepisy podatkowe odwołują się do kodeksu cywilnego (patrz ramka). Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 4 updof zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niez...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA